Pružný výrobný systém


  Miestnosť:
     Laboratórium výrobných liniek a rozpoznávania obrazov (V147)

  Správca modelu:
     Ing. Milan Tkáčik
     Bc. J. Kontuľ

  Výrobca:
     Kybernetika s.r.o.

 

Stručná charakteristika modelu

 • plne automatizovaný model výrobnej linky
 • zastrešuje všetkých 5 vrstiev distribuovaného systému riadenia
 • pozostáva zo šiestich postov
 • na linke sú využité 4 sieťové rozhrania: Ethernet, DeviceNet, FireWire, RS-232

Galéria

144 144


Mechanické prevedenie

 • riadiaci systém CompactLogix L32E
 • dva trojosé manipulátory poháňané trojfázovými krokovými motormi v dvoch osiach a tretia os je pneumatická
 • dva veľké a dva malé dopravníkové pásy poháňané trojfázovými motormi
 • snímač čiarových kódov CLP 100 pripojený k PLC automatu pomocou rozhrania RS-232
 • farebná kamera Marlin F-131C pripojená k PC pomocou rozhrania FireWire
 • optický snímač farby KEYENCE CZ-H35S s vyhodnocovacím zariadením KEYENCE CZ-V21AP
 • vybračný zásobník s riadiacou jednotkou
 • sklad je pevne zabudovaný s 28-mi pozíciami
 • farebný dotykový panel View 600 umožňuje lokálnu vizualizáciu
 • linka obsahuje aj viacero pneumatických pohonov, indukčných a optických snímačov

Popis pružného výrobného systému (PVS)

 • PVS sa skladá zo 6 postov zobrazených na obrázku a popísaných nižšie
 • úlohou PVS je podľa objednávky vyskladať farebný obrazec z 25 farebných kociek
 • kamerový systém pomocou aplikácie rozpoznávania obrazov kontroluje správnosť vyskladaného obrazca
 • informačný systém zbiera a vyhodnocuje objednávky, určuje plán výroby, umožňuje sledovanie skladov a analýzu PVS
 • operátor má možnosť kontrolovať a ovládať výrobu pomocou lokálnej a vzdialenej vizualizácie
  • Popis jednotlivých postov

   • post 1: trojosí manipulátor na vyskladávanie požadovaného obrazca
   • post 2: kamerová kontrola a presun šablóny na prvý dopravník
   • post 3: výber a zakladanie šablóny do skladu a zo skladu
   • post 4: presun šablóny z prvého dopravníka na druhý
   • post 5: vyklápanie plnej alebo zle vyrobenej šablóny späť do zásobníka
   • post 6: triedenie kociek z vybračného zásobníka podľa farby do malých zásobníkov

   Zapojenie PVS:   Projekty


   Využitie modelu v pedagogickom procese

   • predmety

   • Distribuované systémy riadenia (1.ročník Ing. štúdia)
   • riešené bakalárske práce

   • MARETTA, Ivan: Návrh a realizácia riadenia časti výrobnej linky PLC automatom
    (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, konzultant ZP: Ing. Matej Čopík) - 2011
   • DUJAVOVÁ, Katarína: Realizácia informačného systému výrobného procesu na báze RDBS Oracle
    (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.; konzultant ZP: Ing. Ján Čabala) - 2015
   • TANNENBAUM, Miroslav: Optimalizácia výrobného plánu využitím lineárneho programovania
    (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.; konzultant ZP: Ing. Ján Čabala) - 2016
   • riešené diplomové práce

   • BARAN, Miroslav: Návrh a realizácia informačného systému pre pružný výrobný systém
    (vedúci ZP: Ing. Stanislav Laciňák) - 2010
   • ČOPÍK, Matej: Návrh a realizácia riadenia pružného výrobného systému
    (vedúci ZP: Ing. Stanislav Laciňák) - 2010
   • CHOCHRUN, Peter: Návrh a realizácia riadenia modelu výrobnej linky pomocou PLC automatu
    (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, konzultant ZP: Ing. Matej Čopík) - 2011
   • ŠILON, Marián: Návrh a realizácia komunikácie medzi modelom, riadiacim systémom a databázou
    (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, konzultant ZP: Ing. Matej Čopík) - 2011
   • ŠEPENTÁL, Patrik: Aplikácia systému rozpoznávania statických obrazov pre výrobné linky
    (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, konzultant ZP: Ing. Matej Čopík) - 2011
   • VARTOVNÍK, Slavomír: Modelovanie a vizualizácia priemyselných procesov
    (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2016

   Využitie modelu v rámci výskumnej činnosti

   • riešené dizertačné práce

   • ILKOVIČ, Ján: Modelovanie a diagnostika manipulačných a robotizovaných systémov
    (školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2012
   • ČOPÍK, Matej: Metodika návrhu a realizácie výrobných liniek s ohľadom na optimalizáciu času výroby
    (školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2013
   • PAPCUN, Peter: Modelovanie a optimalizácia robototechnológických výrobných liniek
    (školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2014
   • ČABALA, Ján: Metodika procesu multikriteriálnej optimalizácie výrobných liniek
    (školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2018
   • prezentácia výskumnej činnosti

   • JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - SARNOVSKÝ, J. - ZOLOTOVÁ, I. - JADLOVSKÁ, S. - PAPCUN, P. - ČERKALA, J. - KOPČÍK, M. - ČABALA, J. - ORAVEC, M. - ČOPÍK, M.: Center for Nondestructive Diagnostics of Technological Processes, In: University Science Park TECHNICOM. - Košice : TU, 2014 S. 1-1. - ISBN 979-80-8086-240-4  
   • JADLOVSKÝ, J. et al. : Research Activities of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics In: In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 P. 279-285. - ISBN 978-1-4673-8739-2  
   • Centrum Moderných Metód Riadenia a Priemyselnej Informatiky na KKUI FEI TU v Košiciach (prezentácia výsledkov medzinárodného projektu základného výskumu ALICE CERN – ALICE KE FEI TU a projektu aplikovaného výskumu TECHNICOM PP7/3.1)  
   • publikácie

    • ČABALA, J. – JADLOVSKÝ, J.: Choosing the Optimal Production Strategy by Multi - Objectivve Optimization Methods, In: Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, Vol.17, No.5, pp. 7-26, 2020, http://acta.uni-obuda.hu/Issue102.htm
     • ČABALA, J. - JADLOVSKÝ, J. - DUJAVOVÁ, K. : Realization of Production Process Information System on RDBS Oracle Base In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015
     • JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - SARNOVSKÝ, J. - ZOLOTOVÁ, I. - JADLOVSKÁ, S. - PAPCUN, P. - ČERKALA, J. - KOPČÍK, M. - ČABALA, J. - ORAVEC, M. - ČOPÍK, M.: Center for Nondestructive Diagnostics of Technological Processes, In: University Science Park TECHNICOM. - Košice : TU, 2014 S. 1-1. - ISBN 979-80-8086-240-4  
     • ČOPÍK, M - JADLOVSKÝ, J.: Utilization of Petri Nets for the Analysis of Production Systems In: Procedia Engineering. No. 48 (2012), p. 56–64. - ISSN 1877-7058 Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812045481
     • ČOPÍK, M. - ILKOVIČ, J.: Proposal control of manipulators controlled via technological network DeviceNet. In: SCYR 2011 : 11th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice : proc. - Košice : FEI TU, 2011 S. 335-338. - ISBN 978-80-553-0644-5.

     • ILKOVIČ, J. - ČOPÍK, M. - JADLOVSKÝ, J. – LACIŇÁK, S.: Technological level of flexible manufacturing system control. In: Acta Electrotechnica et Informatica., ročník 11, č. 1 (2011) s. 20-24. - ISSN 1338-3957.

     • ILKOVIČ, J. - ČOPÍK, M. - KAROĽ, T: The assembly line model at Department of Cybernetics and Artificial Intelligence. In: SCYR 2011 : 11th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice : proc. - Košice : FEI TU, 2011 S. 373-376. - ISBN 978-80-553-0644-5.
     • CHOVAŇÁK, J. - ILKOVIČ, J. - LACIŇÁK, S. - JADLOVSKÝ, J.: A shelf interpolator model distributed control system. In: SAMI 2010 : 8th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : January 28-30, 2010, Herľany, Slovakia. - S. l. : IEEE, 2010 S. 311-313. - ISBN 978-1-4244-6423-4.

     • JADLOVSKÝ, J. - LACIŇÁK, S. - CHOVAŇÁK, J. - ILKOVIČ, J.: Návrh distribuovaného systému riadenia pružnej výrobnej linky. In: Kybernetika a informatika : zborník abstraktov : medzinárodná konferencia : Vyšná Boca, Slovenská republika, 10.-13. február 2010. - Bratislava : STU, 2010 S. 1-6. - ISBN 978-80-227-3241-3.

     • ČOPÍK, M. - JADLOVSKÝ, J. – LACIŇÁK, S.:Návrh a realizácia informačného systému pre pružný výrobný systém. In: Electrical Engineering and Informatics: Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2010 S. 556-560. - ISBN 978-80-553-0460-1.

     • ČOPÍK, M. - JADLOVSKÝ, J. – LACIŇÁK, S.:Návrh a realizácia riadenia pružnej výrobnej linky In: Electrical Engineering and Informatics: Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2010 S. 561-564. - ISBN 978-80-553-0460-1.
    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144