Laboratórium výrobných liniek a rozpoznávania obrazov V145 (V147)      Laboratórium je zamerané na výskum, vývoj a aplikáciu výrobných liniek v rámci pružných výrobných systémov. Pre zabezpečenie funkčnosti manipulátorov, robotov a iných mechatronických komponentov umožňujúcich realizáciu montážných činnosti, laboratórium disponuje rozvodmi stlačeného vzduchu, elektrického napájania 24V DC, 230 V AC, 3x400 V AC a počítačových sieti.
      Pre aplikáciu prostriedkov a metód umelej inteligencie, laboratórium je vybavené inteligentnými snímačmi na rozpoznávanie čiernobielých a farebných obrazov, snímačmi umožňujúcimi farebné rozlíšenie súčiastok s programovateľným nastavením odtieňa a priamou interakciou s robotom, manipulátorom a riadiacim systémom linky.
      Pre vzájomnú komunikáciu medzi jednotlivými komponentami výrobných liniek sa využívajú základné počítačové siete (ProfiBus, DeviceNet, Asi, Ethernet a ďalšie).
      Pre integráciu výrobných liniek v rámci výrobného informačného a riadiaceho systému podniku, k dispozícii sú vývojové a aplikačné prostriedky na úrovni PLC, SCADA HMI, realačných databázových systémov (RDBS) a multidimenzionálnych databázových systémov (MIS).
      Pre oblasť rozpoznávania obrazov je k dispozícii súbor knižníc a aplikácií pre rozpoznávanie farebných ačiernobielých obrazov.
      V laboratóriu sú k dispozícii dva funkčné modely výrobných liniek v rozsahu päťúrovňového modelu DSR (Flexibilný montážny podnik - FMP, Pružný výrobný systém - PVS).V147Personálne zastúpenie:

Garant: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
   
 
Správca: Ing. Slávka Jadlovská, PhD.
Ing. Lukáš Koska
   
Zástupca:
Ing. Milan TkáčikIng. Martin Durkáč
 


Galéria:

144

Technické prostriedky:

 • 2 osobné počítače
Modely:

Software-ové prostriedky:

 • MS Visual Studio 2005
 • Borland C
 • RS Logix 5000
 • Emulátor pre RS Logix 5000
 • RS Linx
 • InTouch
 • FT View
 • RT Toolbox 2
 • ProSoft
 • DeviceNet Manager
 • ASi Manager
 • Ethernet Mnager

Dokumentácie:

 • Schéma sieti:    
 • Vysvetlivky k schéme:    
 • Adresy uzlov:    

Predmety: