Guľôčka na ploche B&P_KYB


  Miestnosť:
     Laboratorium modernych metód riadenia fyzikálnych systémov (V142a)


  Výrobca:   Kybernetika s.r.o.

 

Stručná charakteristika modelu

 • nelineárny dynamický MIMO systém s dvoma vstupmi a dvoma výstupmi
 • výukový laboratórny model, ktorý je vhodný na overovanie:
  • algoritmov analytickej a experimentálnej identifikácie dynamických systémov
  • algoritmov klasickej (PID/PSD), ale aj modernej teórie riadenia (stavové optimálne riadenie - LQ, stavové prediktívne riadenie - MPC)
 • cieľom riadenia je:
  • stabilizácia guľôčky do požadovanej polohy na ploche
  • sledovanie referenčnej trajektórie
  • Experimentálne pracovisko pozostáva z modelu Guľôčka na ploche B&P_KYB, web kamery, napájacieho zdroja modelu B&P_KYB, počítača so softvérom Matlab/Simulink a jednočípového mikropočítača, ktorý zabezpečuje prenos signálov medzi počítačom a modelom cez sériové rozhranie RS232. Pracovisko poskytuje zázemie pre možnosť testovania širokého spektra radiacich algoritmov.

   Obr.1 Experimentálne pracovisko


  Galéria

  144


  Mechanické prevedenie

  • model pozostáva z dvoch nezávislých servomotorov, ktorénatáčajú platňuokolo jej stredovej osi a web kamery, ktorá sníma polohu guľôčky
  • vstupné signály do modelu ux a uy [MU] ovládajú jednotlivé servomotory, ktoré ovplyvňujú nakláňanie platne o požadovaný uhol α, resp. β[rad]. Výstupom z modelu je nasnímaná poloha guľôčky pomocou web kamery. Z nasnímaných obrázkov je pomocou algoritmu rozpoznávania obrazu vypočítaná poloha guľôčky yx a yy
  • model komunikuje s počítačom prostredníctvom jednočípového mikropočítača cez sériové rozhranie RS232

   Obr.2 Schéma mechanického prevedenia modelu


  Systémový opis modelu

  • riadiace vstupy

   • vstupný signál ux pre servomotor nakláňajúci plochu v osi x
   • vstupný signál uy pre servomotor nakláňajúci plochu v osi y
  • poruchové vstupy

   • vplyv nemerateľných porúch zx, zy,
  • merané výstupy

   • poloha guľôčky v osi x: yx [m]
   • poloha guľôčky v osi y: yy [m]

    Obr.3 Systémový opis modelu
   Porovnanie laboratórnych modelov B&P_CE151 (L513) a B&P_KYB (V142)

     CE151

     B&P_KYB

     -> komunikácia medzi počítačom a modelom B&P_CE151 prostredníctvom labkarty MF614 -> komunikácia medzi počítačom a modelom B&P_KYB prostredníctvom jednočípového mikropočítača cezsériovérozhranie RS232
     -> použitie funkcií REAL TIME TOOLBOXu pre komunikáciu s reálnym modelom -> využitie funkcií Matlabu, určených pre komunikáciu s využitím sériového portu RS232
     -> využitie Image Processing toolboxu na rozpoznanie polohy guľôčky na ploche pomocou CCD kamery -> rozpoznávanie polohy guľôčky prostredníctvom knižnice OpenCV pri použití web kamery - typ Logitech 1.3 MP Webcam C300

    Projekty


    Využitie modelu v pedagogickom procese

    • predmety

    • Základy automatického riadenia (2.ročník Bc. štúdia)
    • Simulačné systémy (2.ročník Bc. štúdia)
    • Riadenie a umelá inteligencia (1.ročník Ing. štúdia)
    • Optimálne riadenie hybridných systémov (1.ročník Ing. štúdia)
    • bakalárske práce

    • KLADNÝ, Lukáš: Simulácia modelov dynamických systémov s využitím webových aplikVyužitie interaktívnych prostriedkov programového prostredia MATLAB v riadení a simulácii laboratórneho modelu Guľôčka na ploche
     (vedúci ZP: Ing. Slávka Jadlovská, PhD.) - 2019
    • GOFFA, Tomáš: Meranie a frekvenčná analýza mechanického kmitania vybraných laboratórnych modelov
     (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD., konzultant ZP: Ing. Matej Oravec ) - 2017
    • ORAVEC, Matej: Simulácia modelov dynamických systémov s využitím webových aplikácií na báze .NET
     (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2012
    • KUNDRÁT, Štefan : Aplikácia MPT Toolbox-u v modelovaní a riadení nelineárnych systémov
     (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2011
    • BENETIN, M,: Návrh a simulácia riadenia virtuálneho modelu fyzikálneho systému Gulička na tyči (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD., konzultant: Ing.Peter Šuster.) - 2010
    • diplomové práce

    • BENETIN, Martin : Výukové programové moduly pre analýzu a syntézu modelov fyzikálnych systémov
     (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2012
    • MATYS, Matúš: Prediktívne riadenie modelov fyzikálnych systémov
     (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD, konzultant: Ing.Štefan Jajčišin.) - 2013
    • ORAVEC, Matej: Riadenie mechatronických systémov s využitím .NET aplikácií (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD, konzultant: Ing.Slávka Jadlovská) - 2014
    • NOVISEDLÁKOVÁ, Dana: Adaptívne a optimálne riadenie nelineárnych dynamických systémov (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD, konzultant: Ing.Matej Oravec) - 2015

    Využitie modelu v rámci výskumnej činnosti

    • riešené dizertačné práce

    • Ing. ORAVEC, Matej: Metódy a prístupy nedeštruktívnej diagnostiky dynamických systémov
     (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2018
    • publikácie

    • 2020

     ORAVEC, M. – JADLOVSKÁ, A.: Actuator Fault Diagnosis System Design and Verification for Ball and Plate System, In: Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Applied Sciences, Vol.17, No.5, pp. 69-88, 2020, http://acta.uni-obuda.hu/Issue102.htm

     2017

     ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A.: Intelligent Positioning Plate Predictive Control and Concept of Diagnosis System Design. In: Journal of Manufacturing and Industrial Engineering 2017 - Prešov: TU, 2017 - ISSN: 1339-2972

     2014

     ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A.: Optimal State Control of the Mechatronical Laboratory Model B&P_Kyb. In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S. 9-16. - ISBN 978-80-553-1704-5 (AED) 

     ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A.: Design Of Virtual Models Of Mechatronics Systems With Simulink 3D Animation Toolbox. In: Proceedings of the International Scientific Conference - Technical Computing Bratislava 2014, 4. november 2014, Bratislava, Slovenská republika, ISBN 978-80-7080-898-6, ISSN 2336-1662. (AFD) 

    • 2015

     ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A.: Model Predictive Control of Ball and Plate Laboratory Model. In: SAMI 2015. - Danvers : IEEE, 2015 S. 165-170. - ISBN 978-1-4799-8220-2 (AFD) 

     ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A. - NOVISEDLÁKOVÁ, D.: Design of Adaptive Control Algorithm of Mechatronic System Ball&Plate. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 500-505. - ISBN 978-80-553-2178-3 (AED) 

    • 2017

     ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A.: Intelligent Positioning Plate Predictive Control and Concept of Diagnosis System Design. In: Journal of Manufacturing and Industrial Engineering 2017 - Prešov: TU, 2017 - ISSN: 1339-2972 (ADF) 

    • prezentácia výskumnej činnosti

    • JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - SARNOVSKÝ, J. - ZOLOTOVÁ, I. - JADLOVSKÁ, S. - PAPCUN, P. - ČERKALA, J. - KOPČÍK, M. - ČABALA, J. - ORAVEC, M. - ČOPÍK, M.: Center for Nondestructive Diagnostics of Technological Processes, In: University Science Park TECHNICOM. - Košice : TU, 2014 S. 1-1. - ISBN 979-80-8086-240-4  
    • JADLOVSKÝ, J. et al. : Research Activities of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics In: In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 P. 279-285. - ISBN 978-1-4673-8739-2  
    • Centrum Moderných Metód Riadenia a Priemyselnej Informatiky na KKUI FEI TU v Košiciach (prezentácia výsledkov medzinárodného projektu základného výskumu ALICE CERN – ALICE KE FEI TU a projektu aplikovaného výskumu TECHNICOM PP7/3.1)  
       144 

   Profil

   Infraštruktúra

   Laboratóriá

   Členovia

   Predmety

   Modely   Výskum

   CERN

   Galéria

   Partneri


   144