Kamerový systém


  Miestnosť:
     Laboratorium modernych metód riadenia fyzikálnych systémov (V142a)

  Správca modelu:
     doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
     Tomáš Tkáčik

  Výrobca:
     Kybernetika s.r.o.

 

Stručná charakteristika modelu

 • výukový laboratórny model kamerového systému
 • vhodný pre štúdium a experimenty súvisiace s rozpoznávaním obrazu
 • možnosť využitia čiernobielej kamery Guppy F-503 alebo farebnej kamery AVT Marlin F-131c
 • pripojenie k PC cez rozhranie Firewire
 • možnosť nastavenia intenzity osvetlenia ako aj výšku a uhol kamery

Galéria

144


Mechanické prevedenie

 • Model pozostáva z podstavca, na ktorý sa ukladá snímaný objekt, nastavovateľného rámu s osvetlením a nastaviteľného držiaka kamery.
 • Na držiak kamery sa umiestňuje kamera (čiernobiela alebo farebná), ktorej je možné nastaviť snímanú výšku a uhol.
 • K PC je kamerový systém pripojený cez vysoko rýchlostné rozhranie Firewire, čo umožňuje spracovanie obrazu v reálnom čase.
 • Snímaný obraz je spracovávaný v Matlabe alebo v aplikáciach vytvorených v jazyku C.

Využitie modelu v pedagogickom procese

 • predmety

 • Distribuované systémy riadenia (1.ročník Ing. štúdia)
 • riešené bakalárske práce

 • PETRO, Miroslav: Návrh a realizácia aplikácie pre rozpoznávanie obrazu v jazyku C#
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2013
 • VARGA, Michal: Rozpoznávanie obrazu a komunikácia v rámci riadenia robotického futbalu
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2013
 • riešené diplomové práce

 • VARGA, Michal: Spracovanie obrazu za účelom lokalizácie mobilných robotov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2015
 • KAČMÁR, Matej: Aplikácia systému rozpoznávania dynamických obrazov pre výrobné linky
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2011
 • ŠEPENTAL, Patrik: Aplikácia systému rozpoznávania statických obrazov pre výrobné linky
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2011
    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144