Robot Mitsubishi RV - 2SDB (výskumný model)


  Miestnosť:
     Laboratórium výrobných liniek a rozpoznávania obrazov (V147) <

  Správca modelu:
     doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
     Ing. Milan Tkáčik
     Bc. Juraj Kontuľ

  Výrobca:
     Mitsubishi Electric Europe B.V.

 

Stručná charakteristika modelu

 • priemyselný robot so 6 stupňami volnosti
 • dĺžka a tvar ramena je navrhnutý pre optimálny výkon s maximálnym dosahom
 • možnosť pokrytia pracovnej plochy v blízkosti jednotky
 • prekročenie operačného priestoru je ošetrené software-ovým obmedzením
 • robot má rozšírenú oblasť (-240° až 240°), umožňujúcu prácu v zadnom priestore
 • robot sa štandardne dodáva s týmito rozhraniami: Ethernet (TCP/IP), USB, RS-232, CC-Link, CRnQ, GOT
 • robot môže obsahovať aj iné rozhrania, v tomto prípade je to ProfiBus
 • súčasťou ramena robota sú aj rozvody pneumatického a elektrického signálu pre uchopovaciu hlavicu

Galéria

144 144


Pracovný priestor robota a jeho rozmeryZákladné vlastnosti robota

 • Typ: RV-2SDB
 • Trieda ochrany: IP30
 • Inštalácia: visiaca (na strope), priama (na podstavci), kolmá (na stenu)
 • Štruktúra: Vertikálne kĺbové robotické rameno
 • Stupne voľnosti: 6
 • Dĺžka ramena: 230mm + 270mm
 • Maximálny dosiahnuteľný polomer: 504mm
 • Operačný rozsah:
  • J1: 480° (od -240° do +240°)
  • J2: 240° (od -120° do +120°)
  • J3: 160° (od       0° do +160°)
  • J4: 400° (od -200° do +200°)
  • J5: 240° (od -120° do +120°)
  • J6: 720° (od -360° do +360°)
 • Maximálna uhlová rýchlosť:
  • J1: 225°/s
  • J2: 150°/s
  • J3: 275°/s
  • J4: 412°/s
  • J5: 450°/s
  • J6: 720°/s
 • Maximálna rýchlosť: 4400mm/s
 • Odporúčaná nosnosť: 2kg
 • Maximálna nosnosť: 3kg
 • Presnosť: 0,02 mm
 • Váha: 19kg

Osi robota:Využitie modelu v pedagogickom procese

 • predmety

 • Distribuované systémy riadenia (1.ročník Ing. štúdia)
 • riešené bakalárske práce

 • SLEZÁK, M.: Simulačný model robota MITSUBISHI MELFA RV-2DB v prostredí Matlab/Simulink s toolboxom Simmechanics
  (školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2016
 • riešené diplomové práce

 • PAPCUN, Peter: Riadenie robota integrovaného v pružnej výrobnej linke
  (vedúci ZP: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc., konzultant ZP: Ing. Matej Čopík) - 2011
 • ADAMONDY, Peter: Riadenie robota rozpoznavaním ľudských pohybov pomocou zariadenia Kinect
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc., konzultant ZP: Ing. Peter Papcun) - 2012
 • DUPLINSKÝ, Tomáš: Riadenie robota pomocou platformy Android
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc., konzultant ZP: Ing. Peter Papcun) - 2012
 • NAGY, Erik: Riadenie robota integrovaného vo flexibilnom montážnom podniku
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc., konzultant ZP: Ing. Peter Papcun) - 2013
 • RAČEK, D.: Návrh knižnice simulačných modelov robotických manipulátorov v jazyku Matlab
  (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2016

Využitie modelu v rámci výskumnej činnosti

 • riešené dizertačné práce

 • PAPCUN, Peter: Modelovanie a optimalizácia robototechnológických výrobných liniek
  (školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2014
 • publikácie

 • 2012
   PAPCUN, P. - ČOPÍK, M. - ILKOVIČ, J.: Riadenie robota integrovaného v pružnom výrobnom systéme. In: Electroscope – online časopis pro elektrotechniku, ročník 2012, číslo II. ISSN 1802-4564,(ADE)

   ILKOVIČ, J. - PAPCUN, P.: Material flow in Flexible Assembly Company. In: SCYR 2012 : 12th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice: proc. - Košice: FEI TU, 2012 S. 177-180. - ISBN 978-80-553-0943-9. (AFD)

   PAPCUN, P. - ČOPÍK, M.: Remote control of Mitsubishi industrial robot. In: SCYR 2012 : 12th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice: proc. - Košice: FEI TU, 2012 S. 212-215. - ISBN 978-80-553-0943-9. (AFD)

   DUPLINSKÝ, T. – PAPCUN, P. – JADLOVSKÝ, J.: Riadenie robota pomocou platformy Android. In: Electrical Engineering and Informatics 3 : Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. Košice, FEI TU, 2012 - ISBN 978-80-553-0890-6. (AED)

   ADAMONDY, P. – PAPCUN, P. – JADLOVSKÝ, J.: Riadenie robota rozpoznávaním ľudských pohybov pomocou zariadenia Kinect. In: Electrical Engineering and Informatics 3 : Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. Košice, FEI TU, 2012 - ISBN 978-80-553-0890-6. (AED)
    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144