Mobilný robot Khepera II - simulačný prístup  Výrobca hardvérového prevedenia:
     K-Team Corporation (Švajčiarsko)

 

Reálny model - Khepera II

 • miniatúrny mobilný robot s diferenciálnym podvozkom, ktorý je zložený z dvoch nezávislé riadených kolieskach a jedného neriadeného kolieska pre stabilitu robota
 • modulárny a to ako na softvérovej tak i na hardverovej úrovni
 • knižnica aplikácii pre riadenie mobilného robota
 • podpora viacerých vývojových prostredí - C, Matlab, SysQuake LabVIEW, akékoľvek iné schopné komumikácie cez sériový port
 • vhodný pre štúdium a experimenty súvisiace s teóriou riadenia systémov, navigácie, multiagentových systemov a pod

Matematicko - fyzikálny model - Khepera II - Simulačný model

 • Simulačný model je inšpirovaný reálnym modelom Khepera II
 • Model mobilného robota je rozdelený na dva podsystémy a to podsystém kde je popísaný kinematický model a podsystém kde je poísaný dynamický model.
 • Kinematický model umožňuje určiť pozíciu x, y a natočenie θ mobilného robota a to pod podmienkou že je známy počiatočný stav robota a aktuálné rýchlosti vL, vR pre oba kolieska.
 • Dynamický model zahŕňa trecie sily FL, FR, ktoré pôsobia na kolieska a celkovú hmotnost robota m
 • Model je naprogramovaný v prostredí Matlab Simulink

Obr.1 Schéma mechanického prevedenia modelu

Systémový opis modelu

 • Riadiace vstupy

  • vstupné napätia UL, UR
 • Merané výstupy

  • pozícia robota x, y a jeho natočenie θ

Obr.2 Systémový opis modelu

Využitie modelu v pedagogickom procese

 • predmety

 • Simulačné systémy (2.ročník Bc. štúdia)
 • Riadenie a umelá inteligencia (1.ročník Ing. štúdia)
 • bakalárske práce

 • KLEIN, Tomáš: Modelovanie, simulácia a riadenie dvojkolesového mobilného robota
  (vedúci BP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD., konzultant BP: Ing. Jakub Čerkala) - 2015
 • diplomové práce

 • FIC, Ján: Riadenie mobilného robota Khepera II s využitím metód umelej inteligencie:
  (vedúci a konzultant DP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2009
 • TOMČÁK, Matúš: Inteligentné modelovanie a riadenie mobilného robota
  (vedúci DP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD., konzultant DP: Ing. Jakub Čerkala) - 2015

Využitie modelu v rámci výskumnej činnosti

 • riešené dizertačné práce

 • Čerkala, Jakub: Modelovanie a riadenie mobilných robotov s vyuzitim neuronovych modelov (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2017
 • ŠUSTER, Peter: Návrh efektívnych softvérových nástrojov pre riadenie a analýzu nelineárnych systémov
   (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2012 (zatiaľ neobhájená)
 • publikácie

 • 2014
   ČERKALA, J., JADLOVSKÁ, A.: Mobile Robot Dynamic with Friction in Simulink / In: Technical Computing Bratislava 2014 : 22nd Annual Conference Proceedings : Bratislava - 2014 P. 1-10. - ISBN 978-80-7080-898-6.
 • 2011
   ŠUSTER, P. - JADLOVSKÁ, A.: Tracking Trajectory of the Mobile Robot Khepera II Using Approaches of Artificial Intelligence, Acta Electrotechnica et Informatica, No.1., Vol.11, 2011, Košice, pp. 38-43, Slovak Republic, ISSN 1335-8243, www.versita.com/aei  

   2010
    ŠUSTER, P., JADLOVSKÁ, A.: Neural tracking trajectory of the mobile robot Khepera II in internal model control structure / - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Process Control 2010 : 9th International Conference : June 7 - 10, 2010, Kouty nad Desnou, Czech Republic. - Brno : Tribun EU, 2010. - ISBN 978-80-7399-951-3. - P. C153a-1-C153a-13.
    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144