Výťah


  Miestnosť:
     Laboratórium robotiky(V134)

  Správca modelu:
     doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.

  Výrobca:
     Študenti KKUI, Kybernetika s.r.o., FEI, TUKE

 

Stručná charakteristika modelu

 • výukový laboratórny model výťahu
 • štyri poschodia so samostatnými privolávacími tlačidlami
 • riadenie a regulácia pomocou automatu SLC 500
 • automatická inicializácia
 • plynulá regulácia rýchlosti pohybu kabíny
 • automatické otváranie a zatváranie dverí kabíny s ochrannou optickou závorou

Mechanické prevedenie

 • celokovový hliníkový rám z profilov MayTec
 • hlavný motor tvorený jednosmerným motorom s prevodovkou a inkrementálnym snímačom
 • indukčné snímače na každom poschodí
 • ochranné mechanické koncové spínače

Blokový diagram zapojenia modelu výťahuProjekty

Využitie modelu v rámci výskumnej činnosti

 • riešené dizertačné práce

 • Ing. ORAVEC, Matej: Metódy a prístupy nedeštruktívnej diagnostiky dynamických systémov
  (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2018 - zatiaľ neobhájená
 • Ing. VOŠČEK, Dominik: Hybridné modely kyber-fyzikálnych systémov a ich aplikácia v rámci distribuovaného systému riadenia
  (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2019
 • publikácie

 • 2020

  VOŠČEK, D. - JADLOVSKÁ, A.: Hybridné modely kyber-fyzikálnych systémov a ich aplikácia v rámci distribuovaného systému riadenia . In: QuoVadis Research @ FEI - Košice: TU, vol. 3, no. 1, pp. 90–104, 2020, ISSN: 2585-9587

  2017

  VOŠČEK, D. - JADLOVSKÁ, A. - GRIGĽÁK, D.: Modelling and Analysis of the Lift System as a Hybrid System . In: Acta Electrotechnica et Informatica 2017 - Košice: TU, vol. 17, no. 4, pp. 28–34, 2017, ISSN:1335-8243 (ADF)

  FerenčíK, N., Jadlovský, J., KopčíK, M., & Zolotová, I.
  (2017, January). PI control of laboratory model elevator via ladder logic in PLC. In 15th International Symposium onApplied Machine Intelligence and Informatics (SAMI), 2017 IEEE (pp. 000383-000386). IEEE.

Využitie modelu v pedagogickom procese

 • predmety

 • Distribuované systémy riadenia (1.ročník Ing. štúdia)
 • riešené diplomové práce

 • FERENČÍK, Norbert:
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Michal Kopčík) - 2016
 • riešené bakalárske práce

 • GRIGLÁK, Dominik: Modelovanie, analýza a simulácia hybridných systémov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD., konzultant ZP: Ing. Dominik Vošček) - 2017
 • GOFFA, Tomáš: Meranie a frekvenčná analýza mechanického kmitania vybraných laboratórnych modelov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD., konzultant ZP: Ing. Matej Oravec) - 2017
    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144