Križovatka


  Miestnosť:
     Laboratórium distribuovaných systémov riadenia (V144)

  Výrobca:
     Študenti KKUI, FEI, TUKE

 

Stručná charakteristika modelu

 • výukový laboratórny model križovatky
 • možnosť pripojenia modelu k laboratórnej karte aj k PLC automatu cez digitálne výstupy
 • model predstavuje križovatku pre autá, električky a chodcov

Galéria

144


Mechanické prevedenie

 • Model pozostáva z postavca, na ktorom je plošný spoj s LED diódami a vrchného krytu, ktorý je potlačený obrázkom križovatky
 • Model je pripojený pomocou 16 digitálnych výstupov, ktoré sú prepínané pre jednotlivé časti modelu
 • Pre pripojenie k PLC automatu alebo laboratórnej karte sú použité oddelené konektory

Využitie modelu v pedagogickom procese

 • predmety

 • Distribuované systémy riadenia (1.ročník Ing. štúdia)
 • Prvky riadiacich systémov (1.ročník Ing. štúdia)
 • riešené bakalárskej práce

 • KAČMÁR, Matej: Model viacúrovňovej križovatky
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2009
 • TUTKO, Štefan: Návrh simulačného modelu pre systém s diskrétnymi udalosťami v programovom prostredí Matlab
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2015
 • TOMKO, Pavol: Distribuované systémy riadenia na technologickej úrovni a úrovni SCADA pre laboratórne modely CMMRaPI v kontexte Industry 4.0
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2019

Využitie modelu v rámci výskumnej činnosti

 • publikácie

 • 2015

  ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A. - TUTKO, Š.: Modelling a crossroad as a discrete event system in Matlab. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 662-667. - ISBN 978-80-553-2178-3 (AED) 

    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144