32-bitový jednočipový prípravok SMT3210C-EVAL


  Miestnosť:
     Laboratórium počítačových riadiacich systémov
     (V101b)

  Správca modelu:
     doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.

  Výrobca:
     ---

 

Stručná charakteristika modelu

 • vývojová doska osadená jednočipovým mikropočítačom (JM) STM32F107VCT na obojstrannej doske plošných spojov a zapojenie je realizované prevažne pomocou SMD súčiastok
 • periférie JM sú vyvedené na štandardné konektory, ktoré umožňujú jednoduchšie pripojenie k ďalším prípravkom, prípadne umožňujú pripojenie meracích prístrojov
 • prípravok je napájaný napätím 5V DC, a chránený proti zlému pripojeniu napätia
 • prípravok obsahuje:
  • oscilátory 32KHz a 25Mhz
  • stereo zvuk použitím DA prevodníka CS43L22
  • EEPROM pamäť M24C64 o veľkosti 64Kbit
  • razhrania CAN2.0, RS232, IrDA, ethernet, USB
  • podporuje microSD karty
  • led diódy, tlačidlá a joystick
  • 3.2 palcový farebný LCD displej s dotykovou fóliou

Galéria

144 144


Blokový diagram prípravku STM3210CVyužitie modelu v pedagogickom procese

 • predmety

 • Jednočípové mikropočítače (2.ročník Bc. štúdia)
 • riešené bakalárske práce

 • KOPČÍK, Michal: Návrh a realizácia riadenia prípravku jednočipovým mikropočítačom
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Ján Ilkovič) - 2011
    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144