Univerzálna robotická platforma - ModBot


  Miestnosť:
     Laboratórium výrobných liniek a rozpoznávania obrazov (V147)

  Výrobca:   CMMRaPI

 

Stručná charakteristika modelu

 • robot s diferenciálnym pásovým podvozokom s možnosťou rozšírenia robota o rôzne moduly
 • robot, ktorý je vhodný na:
  • testovanie rôznych aplikácií v oblasti mobilnej robotiky
  • návrh algoritmov riadenia DC motorov v spätnej väzbe
  • návrh algoritmov rozpoznávania obrazov prostredníctvom Raspberry Pi
 • cieľom riadenia je:
  • stabilné otáčky DC motorov a prechody medzi jednotlivými hodnotami otáčok
  • presný presun robota na základe údajov z enkóderov a gyroskopu
  • Robot obsahuje riadiacu dosku s mikroprocesorom STM32F103 v kombinácií s Rasberry Pi Zero W, čo umožňuje vytvárať široké spektrum aplikácií. Rozširovanie o ďalšie moduly zabezpečuje adresovateľná UART zbernica, na ktorú možno pripojiť rôzne veľkosti moduolov.


   Obr.1 Jednotlivé časti robota ModBot


  • Prostredníctvom modulov možno robota ModBot dopĺňať o nové funkcionality. Pri vytváraní nových modulov je potrebné vziať do úvahy predkreslenú sieť modulov, aby jednotlivé moduly do seba zapadali a bolo možné ich rôzne kombinovať.
 • Aktuány zoznam modulov:
  • Sonar (4x1L)
  • Infračervený senzor (2x1L)
  • Gyroskop (2x1)
  • Raspberry Camera (2x1)

   Obr.2 Sieť modulov v rácmi adresovateľnej UART zbernice


   Obr.3 Rozširujúce mouduly robota ModBot


  Projekty


  Využitie modelu v pedagogickom procese

  • diplomové práce

  • BŘEZINA, Adam : Embedded systémy a ich implementácia v rámci mobilných robotických systémov
   (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2019
  • TKÁČIK, Milan: Embedded systémy v rámci distribuovaných riadiacich a monitorovacích systémov
   (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2019

  Využitie modelu v rámci výskumnej činnosti

 • publikácie

 • 2019

  TKÁČIK, M. - BŘEZINA, A. - JADLOVSKÁ, S.: Design of a Prototype for a Modular Mobile Robotic Platform, In: 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems : PDES 2019. - Amsterdam (Holandsko) : International Federation of Automatic Control s. 192-197 . - ISSN 2405-8963 Spôsob prístupu:

  Tkáčik, M. – Březina, A. – Jadlovská, S.: Design of Prototype for a Modular Mobile Robotic Platform, Preprints of the 16th IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems High Tatras, Slovakia, October 29-31, 2019, pp. 192 – 197

 •     144 

  Profil

  Infraštruktúra

  Laboratóriá

  Členovia

  Predmety

  Modely  Výskum

  CERN

  Galéria

  Partneri


  144