Robotizované pracovisko


  Miestnosť:
     Laboratórium počítačových riadiacich systémov
     (V101b)

  Správca modelu:
     doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.

  Výrobca:
     Bulharsko, Sofia (1985)

 

Stručná charakteristika modelu

 • 2 priemyselné roboty s vlastnými napájacími zdrojmi, 2 dopravníkové pásy, 1 otočný stôl, SLC, napájací zdroj na 12V a 24V
 • priemyselné roboty majú 5 stupňov voľnosti, ktoré sú ovládané 6 krokovými motormi
 • roboty majú 3 digitálne snímače:
  • optický snímač uchopenia
  • snímač tlaku
  • optický snímač kontoly počiatočnej polohy
 • každý dopravníkový pás je poháňaný krokovým motorom
 • dopravníkové pásy sú vybavené optickými závorami
 • otočný stôl má 8 preddefinovaných zásobníkov na výrobky, je poháňaný krokovým motorom a pozície zásobníkov sú kontrolované laserovým snímačom

Galéria

144 144


Zapojenie robotizovaného pracoviska:Operačný rozsah robotov

 • Os 1: 180° (od -90° do   +90°)
 • Os 2: 140° (od     0° do +140°)
 • Os 3: 170° (od +15° do +185°)
 • Os 4: 180° (od -90° do   +90°)
 • Os 5: 180° (od -90° do   +90°)

Logická distribuovaná štruktúra robotizovaného pracoviska:Využitie modelu v pedagogickom procese

 • predmety

 • Distribuované systémy riadenia (1.ročník Ing. štúdia)
 • riešené diplomové práce

 • BUJŇÁK, Patrik: Návrh a realizácia informačného systému k robotizovanej výrobnej linke
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Peter Papcun) - 2015
 • PETRO, Miroslav: Aplikácia kamerového systému pri riadení robotizovanej výrobnej linky
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Peter Papcun) - 2015
 • MARCI, Gergo: Návrh a realizácia riadenia modelu robotizovaného pracoviska PLC automatom
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Matej Čopík) - 2014
 • MARETTA, Ivan: Návrh a realizácia riadenia modelu robotizovaného pracoviska PLC automatom
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Matej Čopík) - 2013
 • ILKOVIČ, Ján: Návrh a realizácia technologickej úrovne riadenia modelu sústavy manipulátorov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Juraj Chovaňák) - 2009
 • HOŠÁK, Rastislav: Informačná úroveň riadenia modelu sústavy manipulátorov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Juraj Chovaňák) - 2009
 • KAROĽ, Tomáš: Realizácia komunikačného a vizualizačného softvéru pre riadenie modelu sústavy manipulátorov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Juraj Chovaňák) - 2009
 • riešené bakalárske práce

 • ŠEPENTAL, Patrik: Návrh a realizácia systému rozpoznávania obrazov v rámci riadenia modelu sústavy manipulátorov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Juraj Chovaňák) - 2009
 • ŠILON, Marián: Návrh a realizácia systému čiarových kódov pre riadenia modelu technologického pracoviska na báze sústavy manipulátorov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Juraj Chovaňák) - 2009

Využitie modelu v rámci výskumnej činnosti

 • publikácie

 • 2015

  PAPCUN, P. - JADLOVSKÝ, J.: Application of image recognition for control of robotized production line. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 428-432. - ISBN 978-80-553-2178-3 (AED) 

    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144