Svetelná sústava


  Miestnosť:
     Laboratórium distribuovaných systémov riadenia (V144)

  Správca modelu:
     Ing. Lukáš Koska
     Pavol Tomko

  Výrobca:
     Študenti KKUI, FEI, TUKE

 

Stručná charakteristika modelu

 • základom svetelnej sústavy je meranie intenzity svetla dopadajúceho na fotorezistor z regulovateľnej žiarovky
 • žiarovka a fotorezistor sú uložené do takzvaného svetelného tunela
 • pohyblivou hornou stenou tunela je možné na fotorezistor privádzať chybu v podobe parazitného svetla
 • model je napájaný interným zdrojom napätia, ale obsahuje aj externý vstup napätia
 • výstupné hodnoty je možné odčítať z analógového alebo digitálneho výstupu, prípadne výstupu na luxmeter
 • na modeli je aj LCD displej, ktorý zobrazuje aktuálnu hodnotu napätia na žiarovke

Galéria

144


Identifikácia sústavy

 • sústavu je možné identifikovať rôznymi spôsobmi
 • potrebné merania je možné namerať pomocou:
  • počítača napojeného k Laboratórnej karte
  • počítača napojeného k PLC automatu

Regulácia svetelnej sústavy

 • sústavu je možné regulovať pomocou počítača napojeného k Laboratórnej karte, alebo pomocou PLC automatu
 • regulácia pomocou počítača a laboratórnej karty s využitím diskretného PI regulátora:

Využitie modelu v pedagogickom procese

 • riešené bakalárske práce

 • PAPCUN, Peter: Realizácia uzavretého regulačného obvodu svetelnej sústavy
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Juraj Chovaňák) - 2009
 • LACIŇÁK, Lukáš: Analýza a návrh modelu svetelnej sústavy
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Juraj Chovaňák) - 2009
    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144