Tenzometrické váhy


  Miestnosť:
     Laboratórium počítačových riadiacich systémov
     V146 (V101b)

  Správca modelu:
     Ing. Milan Tkáčik

  Výrobca:
     Kybernetika s.r.o.

 

Stručná charakteristika modelu

 • model tenzometrickej váhy
 • dĺžka a tvar ramena je navrhnutý pre zvýšenie citlivosti váhy
 • štyri potenciometre v mostíkovom zapojení minimalizujú vplyv okolia
 • výstup tenzometrov je pripojený k zosilňovaču a následne k Lab karte na PC
 • výstup je spracovaný a vizualizovaný v programovacom jazyku C na PC

Galéria

144


Využitie modelu v pedagogickom procese

 • predmety

 • Distribuované systémy riadenia (1.ročník Ing. štúdia)
 • Prvky riadiacich systémov (1.ročník Ing. štúdia)
 • riešené bakalárske práce

 • OLEKŠÁK, Jozef: Realizácia výučbových príkladov pre predmet Prvky riadiacich systémov
  (vedúci ZP:Ing. Vratislav Hladký, PhD.) - 2011
    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144