Laboratórne výukové modely


Centrum moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky spravuje, vykonáva výučbu a výskum na viacerých laboratórnych modeloch.
Nižšie je uvedené ich rozdelenie podľa umiestnenia v príslušnom laboratóriu.

Laboratórium počítačových riadiacich systémov (V101b)


Vývojové pracovisko pre mechatronické systémy (V134)


Laboratorium modernych metód riadenia fyzikálnych systémov (V142a)


Laboratórium experimentu ALICE na LHC v CERNe (inovácia ITS v rámci DCS) (V142b)


Laboratórium distribuovaných systémov riadenia (V144)


Laboratórium výrobných liniek a rozpoznávania obrazov (V147)


Laboratórium kybernetiky (L513)Rezervácia modelov
    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144