Regálový zakladač


  Miestnosť:
     Laboratórium robotiky (V134)

  Správca modelu:
     doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
     Ing. Martin Durkáč

  Výrobca:
     Kybernetika s.r.o.

 

Stručná charakteristika modelu

 • model automatického regálového zakladača
 • skladá sa zo vstupného a výstupného zásobníka, skladu a trojosého manipulátora
 • riadený PLC automatom CompactLogix L23E
 • model predstavuje automatický príjem a výdaj liekov na základe receptu
 • model je vizualizovaný pomocou programu Intouch od spoločnosti Wonderware
 • informačný systém zabezpečuje spracovanie požiadaviek na riadiaci systém výdaju a príjmu liekov

Galéria

144 144


Mechanické prevedenie

 • vstupný aj výstupný dopravník je poháňaný jednosmerným motorom
 • trojosí manipulátor je poháňaný v osi x aj y krokovým motorom a v osi z pneumaticky
 • na hlave manipulátora sú pneumatické kliešte na uchopenie lieku
 • sklad je pevne zabudovaný s 24-mi pozíciami
 • čítačka čiarových kódov zabezpečuje rozpoznávanie receptov

Zapojenie regálového zakladača:Využitie modelu v pedagogickom procese

 • predmety

 • Distribuované systémy riadenia (1.ročník Ing. štúdia)
 • riešené bakalárske práce

 • JADLOVSKÝ, Igor: Distribuovaný systém riadenia modelu regálového zakladača na technologickej úrovni
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Juraj Chovaňák) - 2010
    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144