Robotický futbalista MiroSot s kamerou v aplikácii bludiska


  Miestnosť:
     Laboratórium výrobných liniek a rozpoznávania obrazov
     (V147)

  Správca modelu:
     Ing. Milan Tkáčik

  Výrobca:
     Kybernetika s.r.o.

 

Stručná charakteristika modelu

 • robotický futbalista kategórie MiroSot riadený 32-bitovým jednočipovým mikropočítačom
 • nadradený počítač Raspberry Pi umiestnený na robotovi
 • Raspberry Pi kamera pre snímanie obrazu
 • Wifi modul pre pripojenie na internet

Galéria

144


Bloková schéma zapojenia robotaVyužitie modelu v pedagogickom procese

 • predmety

 • Jednočípové mikropočítače (2.ročník Bc. štúdia)
 • riešené bakalárske práce

 • FOLTIN, Gustáv: Riadenie pohybu mobilného robota v bludisku na základe obrazu z kamery<
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Michal Kopčík) - 2016
 • KONTUĽ, Juraj: Návrh a realizácia riadiaceho systému mobilných robotov na báze systému ROS pre pohyb robota v bludisku
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Jaroslav Socháň) - 2017
 • DZIAK, Patrik: Embedded systémy a ich implementácia pri riadení mobilných robotov v súlade s konceptom Industry 4.0.
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Jaroslav Socháň) - 2017
 • KONTUĽ, J.: Návrh a realizácia riadiaceho systému mobilných robotov na báze systému ROS pre pohyb robota v bludisku<
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2018
 • riešené diplomové práce

 • FOLTIN, Gustáv: Systém riadenia mobilného robota v bludisku<
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Jaroslav Socháň) - 2016
 • KLEIN, T.: Implementácia riadiacich algoritmov pre mobilné roboty s diferenciálnym kolesovým podvozkom<
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2017
 • riešené dizertačné práce

 • ČERKALA, Jakub: Modelovanie a riadenie mobilných robotov s využitím neurónových modelov, FEI TU 2017,
  (školiteľ: doc. Ing. Jadlovská, A.PhD.)
 • KOPČÍK, Michal: Vytvorenie metodiky pre diagnostiku senzorických systémov v rámci distribuovaného systému riadenia so zameraním na mobilnú robotiku, FEI TU, 2018,
  (školiteľ: doc. Ing. Jadlovský, J., CSc.)

Publikácie

  • 2017

   ČERKALA, J. - JADLOVSKÁ, A.: Application of neural models as controllers in mobile robot velocity control loop, In: Journal of Electrical Engineering. Roč. 68, č. 1 (2017), s. 39-46. - ISSN 1335-3632 (ADN),

   JADLOVSKÝ J. - JADLOVSKÁ, S. - KOPČÍK, M. - ČABALA, J. - ORAVEC, M. - VOŠČEK, D. - VARGA, M.: Návrh metodiky pre modelovanie, riadenie, simuláciu a nedeštruktívnu diagnostiku mobilných robotov. In: Strojárstvo (11/2017): MEDIA/ST, Žilina - ISSN 1335-2938, dostupné online:
   http://www.engineering.sk/clanky2/automatizacia-robotizacia/3805-navrh-metodiky-pre-modelovanie-riadenie-simulaciu-a-nedestruktivnu-diagnostiku-mobilnych-robotov

  • 2016

   JADLOVSKÝ, J. - KOPČÍK, M.: Distributed Control System for Mobile Robots with Differential Drive. In:2016 Cybernetics & Informatics (K&I). - Danvers : IEEE, 2016 P. 1-5. - ISBN 978-1-5090-1832-1 (AFD)

   JADLOVSKÝ, J. et al. : Research Activities of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics In: In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 P. 279-285. - ISBN 978-1-4673-8739-2 (AFD)

   JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - ČERKALA, J. - KOPČÍK, M. - ČABALA, J. - ORAVEC, M. - VARGA, M. - VOŠČEK, D.: Research Activities of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 S. 279-285. - ISBN 978-1-4673-8739-2 , (AFD)

   ČERKALA, J.: Methodology for the Modelling of Mobile Robot with Differential Chassis / Jakub Čerkala - 2016.In: SCYR 2016. - Košice : TU, 2016 S. 170-171. - ISBN 978-80-553-2566-8 Spôsob prístupu: http://scyr.fei.tuke.sk/scyrfiles/history/SCYR_2016_proceedings.pdf., (AFD)

  • 2015

   JADLOVSKÝ, J. - VARGA, M. - KOPČÍK, M.: Image Processing for Localization of Mobile Robots. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 574-577. - ISBN 978-80-553-2178-3. (AED)

   KOPCIK, M.: Diagnostics of Sensors and Actuators Within Distributed Control System. In: SCYR 2015: 15th Scientific Conference of Young Researchers: proceedings from conference: May 20th, 2014, Herľany, Slovakia. - Košice : TU, 2015 S. 214-215. - ISBN 978-80-553-2130-1. (AFD)

   ČERKALA, J. - JADLOVSKÁ, A.: Nonholonomic Mobile Robot with Differential Chassis Mathematical Modelling and Implementation in Simulink with Friction in Dynamics In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 15, č. 3 (2015), s. 3-8. - ISSN 1335-8243 , (ADF)

   ČERKALA, J. - JADLOVSKÁ, A.: Dynamics with Friction in Mobile Robot Simulink Model In: Technical Computing Bratislava 2014 Proceedings. - Saarbrücken : Lap Lambert Academic Publishing, 2015 P. 65-81. - ISBN 978-3-659-40792-5 , (AEC)

   ČERKALA, J. - JADLOVSKÁ, A. - SZÜRÖS, Š. 3D visualization of mechatronic systems using OpenGL, In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 351-356. - ISBN 978-80-553-2178-3 (AED)

   ČERKALA, Jakub - JADLOVSKÁ, Anna – KLEIN, T.: Modeling and Control of Mobile Robot with Differential Chassis, In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2015 S. 656-661. - ISBN 978-80.553-2178-3 , (AED)

   JADLOVSKÁ, A. - ČERKALA, J. - TOMČÁK, M. Neural Model in Mobile Robot Trajectory Following Task, In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 739-744. - ISBN 978-80-553-2178-3 (AED)

  • 2014

   ČERKALA, J. Modeling and control of robotic systems, In: SCYR 2014 : 14th Scientific Conference of Young Researchers : proceedings from conference : May 20th, 2014, Herľany, Slovakia. - Košice : TU, 2014 S. 217-218. - ISBN 978-80-553-1714-4, (AFD)

   ČERKALA, J. - JADLOVSKÁ, A.: Mobile Robot Dynamic with Friction in Simulink, In: Technical Computing Bratislava 2014 : 22nd Annual Conference Proceedings : Bratislava, 4.11.2014. - Prague : Institute of Chemical Technololgy, 2014 P. 1-10. - ISBN 978-80-7080-898-6 Spôsob prístupu: http://www.humusoft.cz/akce/tcb2014/., (AFD)

   ČERKALA, J.: Trajectory generator for mobile robot in plane, In: SCYR 2015. - Košice : TU, 2015 S. 322-323. - ISBN 978-80-553-2130-1, (AFD)

   JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - SARNOVSKÝ, J. - ZOLOTOVÁ, I. - JADLOVSKÁ, S. - PAPCUN, P. - ČERKALA, J. - KOPČÍK, M.- ČABALA, J. - ORAVEC, M. - ČOPÍK, M.: Center for Nondestructive Diagnostics of Technological Processes, In: University Science Park TECHNICOM. - Košice : TU, 2014 S. 1-1. - ISBN 979-80-8086-240-4 (AFL)

    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144