Robotická ruka OWI


  Miestnosť:
     Laboratórium výrobných liniek a rozpoznávania obrazov
     (V147)

  Výrobca:
     Maplin Electronics

 

Stručná charakteristika modelu

 • jednoduchý, ekonomický a prenosný prezentačný model robotického ramena
 • obsahuje 4 rotačné kĺby a chápadlo
 • model je riadený cez PC pomocou USB cez aplickácie v jazyku C, C++ alebo C#
 • hardvér a softvér robota je predmetom ďalšieho vývoja

Obr.1 Popis jednotlivých kĺbov robota

Využitie modelu v rámci výskumnej činnosti

 • Písomná práca k dizertačnej skúške

 • ČERKALA, Jakub: Príspevok k modelovaniu a riadeniu robotických systémov s využitím metód umelej inteligencie
  (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2014
 • riešené dizertačné práce

 • ČERKALA, Jakub: Modelovanie a riadenie mobilných robotov s vyuzitim neuronovych modelov
  (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2016
 • riešené diplomové práce

 • RAČEK, Dávid: Návrh knižnice simulačných modelov robotických manipulátorov v jazyku Matlab/Simulink
  (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2013

publikácie

 • 2014

  ČERKALA, J. Modeling and control of robotic systems, In: SCYR 2014 : 14th Scientific Conference of Young Researchers : proceedings from conference : May 20th, 2014, Herľany, Slovakia. - Košice : TU, 2014 S. 217-218. - ISBN 978-80-553-1714-4, (AFD)

 • 2013

  ČERKALA, J.: Control of OWI 535 robotic arm using C# and possibilities of future applications. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. - Košice : TU, 2013 S. 23 - 25. - ISBN 978-80-553-1422-8, (AFD) PDF 

    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144