Pásový mobilný robot


  Miestnosť:
     Laboratórium počítačových riadiacich systémov
     (V101b)

  Správca modelu:
     doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
     Bc. Milan Tkáčik

  Výrobca:
     Kybernetika s.r.o.

 

Stručná charakteristika modelu

 • pásový mobilný robot riadený 32-bitovým jednočipovým mikropočítačom
 • pripojenie k nadradenému počítaču pomocou Bluetooth modulu
 • mobilný robot disponuje:
  • 32-bitovým jednočipovým mikropočítačom STM32F205
  • Bluetooth komunikačným modulom BTM-222
  • microSD konektorom pre pripojenie pamäťovej karty
  • konektorom pre pripojenie externých senzorov alebo digitálnej kamery
  • LED diódou a tlačidlom

Galéria

144


Bloková schéma pásového robota robotaVyužitie modelu v pedagogickom procese

    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144