doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.


  ADRESA:
     Vysokoškolská 4
     042 00 Košice
     miestnosť: V141
    
  KONTAKT:
     055/602 4218
     jan.jadlovsky@tuke.sk

 

Som docentom na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.

Odborné záujmy

 • rozpoznávanie obrazov
 • distribuované systémy riadenia
 • komplexná funkčná diagnostika jednoúčelových regulátorov
 • diagnostika výrobných riadiacich systémov
 • tvorba informačných a riadiacich systémov s aplikáciou najmodernejších informačných technológií a metód umelej inteligencie

Doktorandi

Doktorandi v rámci prebiehajúcej doktorandskej prípravy:
 • Ing. Michal Varga (2019)
  Téma DP: Metódy diagnostiky technologických procesov na báze kamerových systémov a prostriedkov priemyselnej termovízie
 • Ing. Milan Tkáčik (2022)
  Téma DP: Metódy a prostriedky pre návrh, modelovanie a realizáciu distribuovaných systémov riadenia veľkých fyzikálnych experimentov
Ukončení doktorandi:
 • Ing. Ján Čabala (2018)
  Téma DP: Metodika procesu multikriteriálnej optimalizácie výrobných liniek
 • Ing. Michal Kopčík (2018)
  Téma DP: Vytvorenie metodiky pre diagnostiku sieťovej komunikácie v rámci distribuovaného systému riadenia
 • Ing. Peter Papcun, PhD. (jún 2015)
  Téma DP: Modelovanie a optimalizácia robototechnológických výrobných liniek
 • Ing. Matej Čopík, PhD. (jún 2014)
  Téma DP: Metodika návrhu a realizácie výrobných liniek s ohľadom na optimalizáciu času výroby
 • Ing. Ján Ilkovič, PhD. (január 2013)
  Téma DP: Modelovanie a diagnostika manipulačných a robotizovaných systémov
 • Ing. Vladimír Jeleň, PhD. (august 2012)
  Téma DP: Segmentácia postupnosti obrazov metódami na báze minimalizácie energie
 • Ing. Lucia Vaľová, PhD., rod. Jancurová (august 2011)
  Téma DP: Počítačové modelovanie cieleného transportu liečiv pomocou vonkajšieho magnetického poľa
 • Ing. Ľubomír Jasenovec, PhD. (september 2008)
  Téma DP: Využitie metód návrhu riadenia na systémy s dopravným oneskorením pri návrhu sieťových riadiacich systémov
 • Ing. Stanislav Laciňák, PhD. (máj 2006)
  Téma DP: Analýza a návrh zložitých sieťových riadiacich systémov
 • Ing. Jana Ligušová, PhD., rod. Horanská (marec 2004)
  Téma DP: Metódy riešenia eliminujúce vplyv oneskorení spôsobených komunikačnou sieťou v sieťových riadiacich systémoch
Doktorandi s neukončeným doktorandským štúdiom:
 • Ing. Jaroslav Socháň
  Téma DP: Modelovanie, riadenie a simulácia robotických systémov v kontexte Industry 4.0
 • Ing. Radoslav Bielek
  Téma DP: Aplikácia inteligentných senzorických systémov pri modelovaní a riadení pružných výrobných systémov

Výučba

Projekty

Publikačná činnosť -    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

ČlenoviaPredmety

Modely

Výskum

CERN

Galéria

Partneri


144