Ing. Lukáš Koska


  ADRESA:
     Vysokoškolská 4
     042 00 Košice
     miestnosť: V147
    
  KONTAKT:
     055/602 4214
     lukas.koska@tuke.sk

 

Od septembra 2017 som interným doktorandom študijného programu Inteligentné systémy na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.

Téma dizertačnej práce

 • Návrh metodiky pre modelovanie a simuláciu efektívne kráčajúcich robotických systémov s využitím moderných softvérových nástrojov a jej integrácia do distribuovanej riadiacej štruktúry

Školiteľ

Oblasti záujmu

 • Modelovanie nelineárnych podaktuovaných mechanických systémov
 • Teória a modelovanie hybridných systémov
 • Programovanie a algoritmizácia v programovom prostredí MATLAB / Simulink a programovacích jazykoch C, C#

Výuka

Konzultácie diplomových prác

 • Nagy, Tomáš: Inovácia materiálov pre predmety priemyselnej informatiky so zameraním na počítačové systémy - výukový portál
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2021 (zatiaľ neobhájená)
 • Pugelová, Zuzana: Návrh a realizácia webových aplikácií pre potreby výskumnej skupiny CMMRaPÍ
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2021 (zatiaľ neobhájená)
 • Vašková, Iveta: Vizualizácia, zber a analýza dát z vybraného technologického procesu
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2020

Konzultácie bakalárskych prác

 • Kačeňáková, Boleslava: Aplikácia moderných simulačných nástrojov v modelovaní a riadení dynamických systémov
  (vedúci ZP: Ing. Slávka Jadlovská, PhD.) - 2020
 • Pekárová, Michaela: Návrh aplikácie pre analýzu a simuláciu nelineárnych dynamických systémov v simulačnom prostredí MATLAB
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2019
 • Nagy, Tomáš: Rozšírenie a inovácia materiálov pre predmety z oblasti priemyselnej informatiky - výukový portál
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2019
 • Bezerova, Nadiia: Inovácia elektronických výukových materiálov o nové fyzikálne modely pre predmet Simulačné systémy
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2018

Projekty

Záverečné práce

Publikácie

 • 2020


 • KOSKA, L.
  Modeling and Control for Walking Robots Using Hybrid Systems. In: SCYR 2020 : Nonconference Proceedings of Young Researchers of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. - Košice : TU, 2020 S. 134-135 - ISBN 978-80-553-3538-4 (AED)  

  TKÁČIK, Milan - JADLOVSKÝ, Ján - JADLOVSKÁ, Slávka - KOSKA, Lukáš - JADLOVSKÁ, Anna - DONADONI, Michele FRED-Flexible Framework for Frontend Electronics Control in ALICE Experiment at CERN. In: Processes. Vol. 8, n. 5 (2020), s. [1-16]. - ISSN 2227-9717 (online)

 • 2019


 • KOSKA, L., JADLOVSKÁ, S., VOŠČEK, D., JADLOVSKÁ, A.: Inverted Pendulum with Linear Synchronous Motor Swing Up Using Boundary Value Problem. In: Acta Polytechnica , Vol. 59, no. 5 (2019) - ISSN 1210-2709

  JANIČ, P. – JADLOVSKÁ, S. – ZÁPACH, J. – KOSKA, L.: Modeling of underground mining processes in the environment of MATLAB/Simulink In: Acta Montanistica Slovaca. Košice, Vol. 24, No. 1 (2019), pp. 44-52 [print, online]. - ISSN 1335-1788, https://actamont.tuke.sk/ams2019.html...

  KOSKA, L.
  Contribution to Modeling and Control for Walking Robots Using Hybrid Systems. In: SCYR 2019 : Scientific Conference of Young Researchers of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. - Košice : TU, 2019 S. 58-59 - ISBN 978-80-553-3273-4 (AFD)  

 • 2018


 • JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - ČABALA, J. - ORAVEC, M. - VOŠČEK, D. - KOSKA L. - SOCHÁŇ J. Center for Nondestructive Diagnostics of Technological Processes with Standard Software for Control and Communication. In: IV. Konferencia UVP Technicom, 2018 (poster

  JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - ČABALA, J. - ORAVEC, M. - VOŠČEK, D. - KOSKA L. - SOCHÁŇ J. Centrum nedeštruktívnej diagnostiky technologických procesov so štandardným softvérovým vybavením pre riadenie a komunikáciu. In: IV. Konferencia UVP Technicom, 2018, P. 45-53 - ISBN 978-80-8086-268-8  

  KOSKA, L.
  A Survey of Approaches for Modeling and Control of Effective Walking Robots. In: SCYR 2018. - Košice : TU, 2018 S. 16-19. - ISBN 978-80-553-2972-7 (AFD)  

 • 2017


 • JADLOVSKÁ, S. - KOSKA, L. - KENTOS, M.: MATLAB-based Tools for Modelling and Control of Underactuated Mechanical Systems, In: Transactions on Electrical Engineering Journal, Vol. 6, no. 3 (2017), p. 56-61. - ISSN 1805-3386 Spôsob prístupu: http://www.transoneleng.org/2017/20173a.pdf


 • 2015


 • JADLOVSKÁ, S. - KENTOŠ, M. - KOSKA, L. - SARNOVSKÝ, J.: Program Tools for Modeling and Control of Underactuated Mechanical Systems In: Technical Computing Prague 2015. - Prague : University of Chemistry and Technology, 2015 P. 1-9. - ISBN 978-80-7080-936-5 - ISSN 2336-1662, príspevok prezentovaný na zahraničnej vedeckej konferencii - AFC) (http://www.humusoft.cz/archive/events/tcp2015/conference-proceedings/)


    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

ČlenoviaPredmety

Modely

Výskum

CERN

Galéria

Partneri


144