prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.


  ADRESA:
     Letná 9/B
     042 00 Košice
    
  KONTAKT:
     055/602 2570
     jan.sarnovsky@tuke.sk
Odborné záujmy

 • Decentralizované riadenie dynamických systémov
 • Optimálne riadenie
 • Rozhodovacie procesy v riadiacich systémoch
 • Kybernetika a manažment
 • Filozofické a metodologické aspekty kybernetiky a umelej Inteligencie

Doktorandi

Ukončení doktorandi:

Výučba

 • Kybernetika
 • Kybernetika a manažment
 • Filozofické problémy kybernetiky a umelej inteligencie

Projekty

 • Výskumná úloha Vega č. 1/0617/08 (2008-2010): Multiagentové sieťové riadiace systémy s automatickou rekonfiguráciou
  (zodpovedný riešiteľ)
 • Výskumná úloha Vega č. 1/3032/02 (2002-2004): Multiagentové inteligentné riadenie zložitých systémov
  (zodpovedný riešiteľ)
 • Výskumná úloha Vega č. 1/6236/99 (1999-2001): Multiagentové hybridné riadenie zložitých systémov s využitím metód umelej inteligencie
  (zodpovedný riešiteľ)
 • Výskumná úloha Vega č. 1/3206/96 (1996-1998): Inteligentné metódy a algoritmy rozhodovania a riadenia zložitých systémov
  (zodpovedný riešiteľ)

Publikačná činnosť


Vybrané publikácie:

 • 2013

  • JADLOVSKÁ, S. – SARNOVSKÝ, J.: Application of the State-Dependent Riccati Equation Method in Nonlinear Control Design for Inverted Pendulum Systems (príspevok prezentovaný na zahraničnej vedeckej konferencii - AFC). Proceedings of the IEEE 11th International Symposium on Intelligent Systems and Informatics - SISY 2013, Subotica, Srbsko, s. 209-214, ISBN: 978-1-4799-0305-4. (AFC)
  • JADLOVSKÁ, S. – SARNOVSKÝ, J.: Modelling of Classical and Rotary Inverted Pendulum Systems – a Generalized Approach (príspevok v domácom časopise citovanom v databázach Scopus a Thomson - ADN). Journal of Electrical Engineering, Vol. 64, No. 1, 2013, ISSN 1335-3632, s. 12–19. (ADN)
  • JADLOVSKÁ, S. – SARNOVSKÝ, J.: A Complex Overview of Modeling and Control of the Rotary Single Inverted Pendulum System (príspevok v zahraničnom časopise citovanom v databáze Scopus - ADM). Advances in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 11, No. 2, 2013, ISSN 1804-3119, s. 73–85. (ADM)
  • JADLOVSKÁ, S. – SARNOVSKÝ, J. - VOJTEK, J. - VOŠČEK, D.: Advanced Generalized Modeling of Classical Inverted Pendulum Systems (príspevok prezentovaný na domácej vedeckej konferencii - AFD). Symposium on Emergent Trends in Artificial Intelligence and Robotics - SETinAIR 2013, Košice, Slovenská republika. (AFD)
  • CHOCHULA, P. - AUGUSTINUS, A. - JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - SARNOVSKÝ, J. - JAJČIŠIN, Š. - ČOPÍK, M. - JADLOVSKÁ, S. - PAPCUN, P. - BIELEK, R. - ČERKALA, J. - KOPČÍK, M.: External Access to ALICE Controls Conditions Data. Book of Abstracts of the 20th International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics - CHEP 2013, Amsterdam, Holandsko, s. 120.
 • 2012

  • JADLOVSKÁ, S. – SARNOVSKÝ, J.: A Complex Overview of the Rotary Single Inverted Pendulum System (príspevok prezentovaný na domácej vedeckej konferencii - AFD). Proceedings of the 9th International Conference - ELEKTRO 2012, Žilina - Rajecké Teplice, Slovenská republika, s. 305-310, ISBN: 978-1-4673-1178-6. (AFD)
  • JADLOVSKÁ, S. – SARNOVSKÝ, J.: Classical Double Inverted Pendulum - a Complex Overview of a System (príspevok prezentovaný na domácej vedeckej konferencii - AFD) Proceedings of the IEEE 10th Jubilee International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics – SAMI 2012, Herľany, Slovenská republika, s. 103-108, ISBN: 978-1-4577-0195-5. (AFD)
  • JADLOVSKÁ, S. – SARNOVSKÝ, J.: Nonlinear Control Design for Inverted Pendulum Systems Based on State-Dependent Riccati Equation Approach (príspevok prezentovaný na zahraničnej vedeckej konferencii - AFC). Proceedings of the 5th International Conference on Applied Electrical Engineering and Informatics – AEI 2012, Kiel, Nemecko, ISBN 978-80-553-1030-5. (AFC)
  • MARCI, G. - ČOPÍK, M - SARNOVSKÝ, J.: Návrh a realizácia riadenia križovatky PLC automatom In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2012 S. 173-175. - ISBN 978-80-553-0890-6.
  • JADLOVSKÝ, I. - ČOPÍK, M - SARNOVSKÝ, J.: Návrh a realizácia riadenia flexibilného montážneho podniku PLC automatom, In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2012 S. 107-110. - ISBN 978-80-553-0890-6.
 • 2011

  • JADLOVSKÁ, S. – SARNOVSKÝ, J.: Matlab-Based Tools for Analysis and Control of Inverted Pendula Systems (príspevok v domácom recenzovanom zborníku - AED). Electrical Engineering and Informatics 2: Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice, FEI TU, 2011. s. 403-408, ISBN 978-80-553-0611-7. (AED)
  • JADLOVSKÁ, S. – SARNOVSKÝ, J.: An Extended Simulink Library for Inverted Pendula Modeling and Simulation (príspevok prezentovaný na zahraničnej vedeckej konferencii - AFC). 19th Annual Conference Proceedings of the International Scientific Conference - Technical Computing Prague 2011, 8. november 2011, Kongresové centrum ČVUT Praha, Česká republika, ISBN 978-80-7080-794-1. (AFC)
 • 2009

  • SARNOVSKÝ, J.-HLADKÝ, V .- JADLOVSKÁ, A. - POPOVIČ, Ľ.: Modelovanie, riadenie a simulácia výukového modelu Gulička na ploche, In: Odborný seminár Nové trendy v kybernetike, automatizácii a informatike, CD-ROM, Gabčíkovo, Slovenská republika, 7.-9.9. 2009, ISBN 978-80-227-3107-2.
 • Všetky publikácie:

      144 

  Profil

  Infraštruktúra

  Laboratóriá

  Členovia  Predmety

  Modely

  Výskum

  CERN

  Galéria

  Partneri


  144