Ing. Matej Oravec


  ADRESA:
     Vysokoškolská 4
     042 00 Košice
     miestnosť: V147
    
  KONTAKT:
     phone.jpg 055/602 4214
     zavinac.jpg matej.oravec@tuke.sk
     PDF Životopis

 

Od septembra 2014 som interným doktorandom študijného programu Kybernetika a informačno-riadiace systémy na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.Téma dizertačnej práce

 • Metódy a prístupy nedeštruktívnej diagnostiky dynamických systémov

Školiteľ

Oblasti záujmu

 • Experimentálna identifikácia
 • Prediktívne riadenie
 • Diagnostika dynamických systémov
 • Aplikačné využitie programového prostredia MATLAB/Simulink a jeho toolboxov
 • Programovanie a algoritmizácia (C, C#)

Výučba

 

Konzultácie bakalárskych prác

Konzultácie diplomových prác

Projekty

 • ALICE KE FEI TUKE – Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach, 0222/2016 (TUKE – 2/2016-DOT), 2016-2020, zmluva č. 0222/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN: link, (projekt základného výskumu), riešiteľ projektu
 • Výskumné laboratórium nelineárnych podaktuovaných systémov, GRANT FEI: TUKE FEI-2015-33 (1/2017 - 12/2017), riešiteľ projektu
 • Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií - II.fáz, kód ITMS:313011D232, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, (2015 - 2017), Centrum pre nedeštruktívnu diagnostiku technologických procesov so štandartným softvérovým vybavením pre riadenie a komunikáciu (aktivita 3.1, PP7), riešiteľ projektu
 • Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, kód ITMS:26220220182, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, (2013 - 2015), Centrum pre nedeštruktívnu diagnostiku technologických procesov so štandartným softvérovým vybavením pre riadenie a komunikáciu (aktivita 3.1)

  CyberLabTrainSystem - demonštrátor a trenažér informačno-riadiaceho systému - inovácia (KEGA č.001TUKE-4/2015)  

  Záverečné práce

  Publikácie

  • 2016

   ORAVEC, M.: Fault Diagnosis of a Selected Model Application within the Distributed Control System. In: SCYR 2016. - Košice: TU, 2016 PP. 122-123. - ISBN 978-80-553-2566-8 (AFD) 

   JADLOVSKÝ, J. et al. : Research Activities of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics In: In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 PP. 279-285. - ISBN 978-1-4673-8739-2  

  • 2015

   ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A. - TUTKO, Š.: Modelling a crossroad as a discrete event system in Matlab. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 PP. 662-667. - ISBN 978-80-553-2178-3 (AED) 

   ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A. - NOVISEDLÁKOVÁ, D.: Design of Adaptive Control Algorithm of Mechatronic System Ball&Plate. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 PP. 500-505. - ISBN 978-80-553-2178-3 (AED) 

   ORAVEC, M.: Modelling Methods, Control Design and Diagnostics Applications in the Distributed Control Systems. In: SCYR 2015. - Košice : TU, 2015 PP. 242-245. - ISBN 978-80-553-2130-1 (AFD) 

   ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A.: Model Predictive Control of Ball and Plate Laboratory Model. In: SAMI 2015. - Danvers : IEEE, 2015 PP. 165-170. - ISBN 978-1-4799-8220-2 (AFD) 

  • 2014

   ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A.: Design Of Virtual Models Of Mechatronics Systems With Simulink 3D Animation Toolbox. In: Proceedings of the International Scientific Conference - Technical Computing Bratislava 2014, 4. november 2014, Bratislava, Slovenská republika, ISBN 978-80-7080-898-6, ISSN 2336-1662. (AFD) 

   ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A.: Optimal State Control of the Mechatronical Laboratory Model B&P_Kyb. In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 PP. 9-16. - ISBN 978-80-553-1704-5 (AED) 

      144 

  Profil

  Infraštruktúra

  Laboratóriá

  Členovia  Predmety

  Modely

  Výskum

  CERN

  Galéria

  Partneri


  144