Ing. Peter Papcun


  ADRESA:
     Vysokoškolská 4
     042 00 Košice
     miestnosť: V141
    
  KONTAKT:
     055/602 4218
     peter.papcun@tuke.sk
     PDF Životopis

 

Od septembra 2011 som interným doktorandom študijného programu Kybernetika a informačno-riadiace systémy na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.

Téma dizertačnej práce

 • Modelovanie a optimalizácia robototechnológických výrobných liniek

Školiteľ

Oblasti záujmu

 • Programovanie a algoritmizácia (C, C++, C#, Matlab)
 • Programovanie ovládačov (C, C++, C#)
 • Programovanie výrobných liniek
 • Programovanie robotov
 • Vizualizácia

Výučba

Konzultácie bakalárskych prác

 • NOVOTNÁ, Veronika: Realizácia aplikácie pre rozpoznávanie objektov pomocou kamery a ich zaradenie do skupín podľa definovaných vzorov
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2015 (zatiaľ neobhájená)
 • DUJAVOVÁ, Katarína: Realizácia informačného systému výrobného procesu na báze RDBS Oracle
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2015 (zatiaľ neobhájená)
 • KUZMA, Ľuboš: Spoľahlivosť sériových a paralelných systémov
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2015 (zatiaľ neobhájená)
 • CHLEBOVSKÝ, Peter: Tiketovací systém pre experimenty s modelmi v laboratóriách
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2014
 • ZIMA, Martin: Tvorba webovej aplikácie virtuálnej prehliadky laboratórií
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2014
 • VALIK, Lukáš: Návrh a realizácia riadenia výrobnej linky pomocou PLC automatu
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2013
 • PETRO, Miroslav: Návrh a realizácia aplikácie na rozpoznávanie obrazu v jazyku C#
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2013
 • ŠIKORA, Milan: Riadenie mobilného robota pomocou jednočipového mikropočítača
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2012

Konzultácie diplomových prác

 • BUJŇÁK, Patrik: Návrh a realizácia informačného systému k robotizovanej výrobnej linke
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2016 (zatiaľ neobhájená)
 • FERENČÍK, Norbert: Návrh a realizácia laboratórneho modelu - výťah
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2016 (zatiaľ neobhájená)
 • VALIK, Lukáš: Návrh a realizácia riadenia výrobnej linky pomocou PLC
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2015 (zatiaľ neobhájená)
 • PETRO, Miroslav: Návrh a realizácia aplikácie na rozpoznávanie obrazu v jazyku C#
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2015 (zatiaľ neobhájená)
 • REPČÍN, Rudolf: Manažérsky informačný systém pre výrobnú linku
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2014
 • NAGY, Erik: Riadenie robota integrovaného vo flexibilnom montážnom podniku
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2013
 • MOLNÁR, Alexander: Návrh a realizácia vizualizácie pre pružný výrobný systém v prostredí Java
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2013
 • HADIDOMOVÁ, Anna: Návrh a realizácia manažérskeho informačného systému pre pružný výrobný systém
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2013
 • ADAMONDY, Peter: Riadenie robota rozpoznavaním ľudských pohybov pomocou zariadenia Kinect
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2012
 • DUPLINSKÝ, Tomáš: Riadenie robota pomocou platformy Android
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2012

Projekty

Záverečné práce

 • Doktorandská dizertačná práca: Modelovanie a optimalizácia robototechnológických výrobných liniek
  (vedúci a konzultant ZP: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2015 (zatiaľ neobhájená)
 • Písomná práca k dizertačnej skúške: Modelovanie a optimalizácia rýchlosti priemyselných robotov
  (vedúci a konzultant ZP: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc.) - 2013
 • Diplomová práca: Riadenie robota integrovaného v pružnej výrobnej linke
  (vedúci ZP: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc., konzultant ZP: Ing. Matej Čopík) - 2011
 • Bakalárska práca: Realizácia uzavretého regulačného obvodu svetelnej sústavy
  (vedúci ZP: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc., konzultant ZP: Ing. Juraj Chovaňák) - 2009

Publikácie

Záznamy z knižnice

 • 2014

  PAPCUN, P.: Industrial robot trajectories, speed and accuracy. In: SCYR 2014: 14th Scientific Conference of Young Researchers: proceedings from conference: May 20th, 2014, Herľany, Slovakia. - Košice : TU, 2014 S. 195-196. - ISBN 978-80-553-1714-4. (AFD)

  PAPCUN, P. - JADLOVSKÝ, J.: Mathematical Model of Robot Melfa RV-2SDB. In Advances in Intelligent Systems and Computing: Emergent Trends in Robotics and Intelligent Systems. - Switzerland : Springer, 2014 Vol. 316 (2014), p. 145-154. - ISBN 978-3-319-10782-0 - ISSN 2194-5357 (ADE)

  CHOCHULA, P. - AUGUSTINUS, A. - JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - SARNOVSKÝ, J. - JAJČIŠIN, Š. - ČOPÍK, M. - JADLOVSKÁ, S. - PAPCUN, P. - BIELEK, R. - ČERKALA, J. - KOPČÍK, M.: External Access to ALICE Controls Conditions Data. In: Journal of Physics: Conference Series (JPCS). Vol. 513 (2014), p. 1-5. - ISSN 1742-6588. (ADM)
 • 2013

   CHOCHULA, P. - AUGUSTINUS, A. - JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - SARNOVSKÝ, J. - JAJČIŠIN, Š. - ČOPÍK, M. - JADLOVSKÁ, S. - PAPCUN, P. - BIELEK, R. - ČERKALA, J. - KOPČÍK, M.: External Access to Alice Controls Conditions Data. In: CHEP 2013 : 20th International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics: Book of abstracts : 14-18 October 2013, Amsterdam,. - Amsterdam: Dutch National Institute for Sub-atomic Physics, 2013. (AFK)

   JADLOVSKÝ, J. - ČOPÍK, M. - PAPCUN, P.: Distribuované systémy riadenia. 1. vydanie, Košice: elfa, 2013, 215 s., ISBN 978-80-8086-227-5. (ACB)

   PETRO, M. - PAPCUN, P. - JADLOVSKÝ, J.: Aplikácia na rozpoznanie obrazu v jazyku C#. In: Electrical Engineering and Informatics 4: Proceeding s of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. Košice, FEI TU, 2013 - ISBN 978-80-553-1440-2. (AED)

   MOLNÁR, A. - PAPCUN, P. - JADLOVSKÝ, J.: Návrh a realizácia vizualizácie pre pružný výrobný systém v prostredí Java. In: Electrical Engineering and Informatics 4: Proceeding s of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. Košice, FEI TU, 2013 - ISBN 978-80-553-1440-2. (AED)

   HADIDOMOVÁ, A. - PAPCUN, P. - JADLOVSKÝ, J.: Návrh a realizácia manažérskeho informačného systému pre pružný výrobný systém. In: Electrical Engineering and Informatics 4: Proceeding s of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. Košice, FEI TU, 2013 - ISBN 978-80-553-1440-2. (AED)

   PAPCUN, P.: Industrial robot optimization for required accuracy and speed. In: SCYR 2013 : 13th Scientific Conference of Young Researchersof Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice: proc. - Košice: FEI TU, 2013 S.144-147. - ISBN 978-80-553-1422-8. (AFD)

   PAPCUN, P. - ČOPÍK, M. - JADLOVSKÝ, J.: Distributed control of production system. In: Poster 2013 : 17th International Student Conference on Electrical Engineering : May 16, 2013, Prague. - Praha : Czech Technical University in Prague, 2013 P. 1-5. - ISBN 978-80-01-05242-6 (AFC)
 • 2012

   PAPCUN, P. - ČOPÍK, M. - ILKOVIČ, J.: Riadenie robota integrovaného v pružnom výrobnom systéme. In: Electroscope – online časopis pro elektrotechniku, ročník 2012, číslo II. ISSN 1802-4564,(ADE)

   ILKOVIČ, J. - PAPCUN, P.: Material flow in Flexible Assembly Company. In: SCYR 2012 : 12th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice: proc. - Košice: FEI TU, 2012 S. 177-180. - ISBN 978-80-553-0943-9. (AFD)

   PAPCUN, P. - ČOPÍK, M.: Remote control of Mitsubishi industrial robot. In: SCYR 2012 : 12th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice: proc. - Košice: FEI TU, 2012 S. 212-215. - ISBN 978-80-553-0943-9. (AFD)

   ADAMONDY, P. - PAPCUN, P.: Gesture recognition using Static Bayesian Tree algorithm. In: SCYR 2012 : 12th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice: proc. - Košice: FEI TU, 2012 S. 140-142. - ISBN 978-80-553-0943-9. (AFD)

   DUPLINSKÝ, T. – PAPCUN, P. – JADLOVSKÝ, J.: Riadenie robota pomocou platformy Android. In: Electrical Engineering and Informatics 3 : Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. Košice, FEI TU, 2012 - ISBN 978-80-553-0890-6. (AED)

   ADAMONDY, P. – PAPCUN, P. – JADLOVSKÝ, J.: Riadenie robota rozpoznávaním ľudských pohybov pomocou zariadenia Kinect. In: Electrical Engineering and Informatics 3 : Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. Košice, FEI TU, 2012 - ISBN 978-80-553-0890-6. (AED)

   PAPCUN, P. – JADLOVSKÝ, J.: Optimizing industry robot for maximum speed with high accuracy In: Procedia Engineering : MMaMS 2012 : Modelling of Mechanical and Mechatronics Systems 2012: November 6th-8th 2012, Zemplínska Šírava, Slovakia, Košice, TU, 2012, No. 48 (2012), p. 533-542 - ISSN 1877-7058 (AFD)
 •     144 

  Profil

  Infraštruktúra

  Laboratóriá

  Členovia  Predmety

  Modely

  Výskum

  CERN

  Galéria

  Partneri


  144