Protokoly a rozhrania (PaR)


Garant predmetu: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
   
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
   
Cvičiaci:
   
Laboratórium: V109 (V144)
   
Odbor: Kybernetika
   
Stupeň štúdia: 1. (Bc.)
   
Ročník: 3.
   
Semester: Zimný


Výuka do roku 2014 v študijnom programe Kybernetika

Ciele predmetu


Cieľom vyučovacieho predmetu je uviesť študentov do problematiky princípov počítačových sietí na úrovni technických rozhraní a komunikačných protokolov a naučiť ich samostatne vytvárať praktické aplikácie komunikácie v počítačových sietiach s využitím nástrojov a prostriedkov komunikácie v počítačových sieťach. Internet, základné princípy, adresácia v sieti Internet. Prostriedky a funkcie internetu a ich aplikácia v rámci manažérskeho riadenia podniku.