Ing. Jaroslav Socháň


  ADRESA:
     Vysokoškolská 4
     042 00 Košice
     miestnosť: V142
    
  KONTAKT:
     phone.jpg 055/602 4214
     zavinac.jpg jaroslav.sochan@tuke.sk

 

Od septembra 2017 som interným doktorandom študijného programu Kybernetika a informačno-riadiace systémy na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.Téma dizertačnej práce

 • Modelovanie, riadenie a simulácia robotických systémov v kontexte Industry 4.0

Školiteľ

Oblasti záujmu

 • Modelovanie robotických systémov
 • Optimálne riadenie nelineárnych dynamických systémov
 • Aplikačné využitie programového prostredia MATLAB/Simulink a jeho toolboxov
 • Programovanie a algoritmizácia (Java, C#, Python)

Výučba

 

Konzultácie bakalárskych prác

Konzultácie diplomových prác

Projekty

 • Projekt výskumu a vývoja ALICE CERN na FEI TU v Košiciach
 • ALICE KE FEI TUKE – Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach, 0222/2016 (TUKE – 2/2016-DOT), 2016-2020 (projekt základného výskumu), riešiteľ projektu
 • Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií - II.fáz, kód ITMS:313011D232, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, (2015 - 2017), Centrum pre nedeštruktívnu diagnostiku technologických procesov so štandartným softvérovým vybavením pre riadenie a komunikáciu (aktivita 3.1, PP7), riešiteľ projektu
 • Záverečné práce

  • Diplomová práca: Vytvorenie mobilnej aplikácie "TUKE Navigator"
   (vedúci ZP: Ing. Vladimír Gašpar, PhD., konzultant ZP: Ing. Vladimír Gašpar, PhD.) - 2016
  • Bakalárska práca: Pozičný systém zmiešanej reality (
   vedúci ZP: doc. Ing. Branislav Sobota, PhD., konzultant ZP: Ing. Peter Ivančák, PhD.) - 2014
      144 

  Profil

  Infraštruktúra

  Laboratóriá

  Členovia  Predmety

  Modely

  Výskum

  CERN

  Galéria

  Partneri


  144