Periférne zariadenia a styk s prostredím (PZaSsP)


Garant predmetu: prof. Ing. Liberios Vokorokos, PhD.
   
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
   
Cvičiaci: Ing. Milan Tkáčik
   
Laboratórium: V109 (V144)
   
Odbor: Informatika
   
Stupeň štúdia: 2. (Ing.)
   
Ročník: 1.
   
Semester: Letný


Výuka do roku 2014 v študijnom programe Kybernetika (vyučovaný bol na KPI)

Ciele predmetu


Znalosť komunikačných princípov počítačového systému v oblasti číslicovej komunikácie s prídavnými zariadeniami. Schopnosť menežovania implementácie počítačového systému do prostredia všeobecného typu s aplikáciou technickej a programovej podpory.web