Ing. Jakub Čerkala, PhD.


  ADRESA:
     Vysokoškolská 4
     042 00 Košice
     miestnosť: V147
    
  KONTAKT:
     phone.jpg 055/602 4214
     zavinac.jpg jakub.cerkala@tuke.sk
     PDF Životopis

 

Od septembra 2012 som interným doktorandom študijného programu Kybernetika a informačno-riadiace systémy na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.Téma dizertačnej práce

 • Modelovanie a riadenie mobilných robotov s využitím neurónových modelov

Školiteľ

Oblasti záujmu

 • Aplikačné využitie programového prostredia MATLAB/Simulink a jeho toolboxov
 • Programovanie a algoritmizácia (C, C++, C#)
 • Robotika
 • Modelovanie a identifikácia dynamických systémov
 • Databázové systémy (MSSql, Oracle Sql) a ich spojenie so C#
 • OpenGL
 • Experimentálna identifikácia
 • Hydraulické systémy

Výučba

Konzultácie bakalárskych prác

 • DZUGASOVÁ, Katarína: Tvorba testových modulov v prostredí Moodle pre predmet Počítače a algoritmizácia
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2013
 • TOMČÁK, Matúš: Spracovanie tutoriálu aplikačného využitia Toolboxu SimHydraulics v modelovaní hydraulických systémov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2013
 • DOVCOVÁ, Martina: Vytvorenie výukových materiálov a testových modulov pre predmet Simulačné systémy v hospodárskej informatike
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2013
 • TERIFAJOVÁ, Lýdia: Návrh databázy dát a prepojení do webovej stránky výskumného Centra moderných metód a priemyselnej informatiky s možnosťami spravovania.
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2014
 • VARGA, Martin: Návrh vlastných funkcií pre analýzu obrazu v jazyku C a prostredí Matlab/Simulink I.
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2014
 • PEČENKA, Ľubomír: Implementácia algoritmov hľadania najkratšej cesty v simulačnom prostredí Matlab
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2014
 • SZŰRÖS, Štefan: Návrh a programovanie 3D prostredia na báze OpenGL v jazyku C#
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2015
 • KLEIN, Tomáš: Modelovanie, simulácia a riadenie dvojkolesového mobilného robota
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2015

Konzultácie diplomových prác

Projekty

Záverečné práce

 • Písomná práca k dizertačnej skúške: Príspevok k modelovaniu a riadeniu robotických systémov s využitím metód umelej inteligencie
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská - 2014
 • Diplomová práca: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD., konzultant ZP: Ing. Štefan Jajčišin) - 2012
 • Bakalárska práca: Aplikácia System Identification Toolboxu v experimentálnej identifikácii lineárnych dynamických systémov
  (vedúci a konzultant ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2010

Publikácie

 • 2017

  JADLOVSKÁ, A. - ČERKALA, J.: Application of neural models as controllers in mobile robot velocity control loop In: Journal of Electrical Engineering. Roč. 68, č. 1 (2017), s. 39-46. - ISSN 1335-3632,

  JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - ČERKALA, J. - KOPČÍK, M. - ČABALA, J. - ORAVEC, M. - VARGA, M. - VOŠČEK, D. Modelovanie, diagnostika a optimalizácia výrobných liniek In: Strojárstvo/Strojírenství: Engineering Magazine, www.engineering.sk/strojarstvo-extra , Roč. XXI, č. 11, 2017, s. 104-106., ISSN 1335-2938, dostupné online:
  http://www.engineering.sk/clanky2/stroje-a-technologie/3806-modelovanie-diagnostika-a-optimalizacia-vyrobnych-liniek

  JADLOVSKÁ, A. – JADLOVSKÝ, J. – JADLOVSKÁ, S. – ČERKALA, J. – KOPČÍK, M. – ČABALA, J. – ORAVEC, M. – VARGA, M. – VOŠČEK, D. – TKÁČIK, M. – BŘEZINA, A. Návrh metodiky pre modelovanie, riadenie, simuláciu a nedeštruktívnu diagnostiku mobilných robotov In: Strojárstvo/Strojírenství: Engineering Magazine, www.engineering.sk/strojarstvo-extra , Roč. XXI, č. 11, 2017, s. 1-9, 2017, ISSN 1335-2938 dostupné online:
  http://www.engineering.sk/clanky2/automatizacia-robotizacia/3805-navrh-metodiky-pre-modelovanie-riadenie-simulaciu-a-nedestruktivnu-diagnostiku-mobilnych-robotov

 • 2015

  ČERKALA, J. - JADLOVSKÁ, A. - SZÜRÖS. Š.: 3D visualization of mechatronic systems using OpenGL In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 351-356. - ISBN 978-80-553-2178-3 (AED). PDF 

  ČERKALA, J. - JADLOVSKÁ, A. - KLEIN. T.: Modeling and Control of Mobile Robot with Differential Chassis In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2015 S. 656-661. - ISBN 978-80.553-2178-3 (AED). PDF 

  ČERKALA, J. - JADLOVSKÁ, A. - TOMČÁK. M.:Neural Model in Mobile Robot Trajectory Following Task In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 739-744. - ISBN 978-80-553-2178-3 (AED). PDF 

  ČERKALA, J. - JADLOVSKÁ, A.: Trajectory generator for mobile robot in plane. In: SCYR 2015. - Košice : TU - 2015 P. 322-323. - ISBN 978-80-553-2130-1 . (AFD). PDF 

  ČERKALA, J. - JADLOVSKÁ, A.: Dynamics with Friction in Mobile Robot Simulink Model. In: Technical Computing Bratislava 2014 Proceedings. - Saarbrücken : Lap Lambert Academic Publishing - 2015 P. 65-81. - ISBN 978-3-659-40792-5. (AFC). PDF 

 • 2014

  ČERKALA, J. - JADLOVSKÁ, A.: Mobile Robot Dynamic with Friction in Simulink. In: Technical Computing Bratislava 2014 : 22nd Annual Conference Proceedings : Bratislava - 2014 P. 1-10. - ISBN 978-80-7080-898-6. (AFD). PDF 

  ČERKALA, J. - JADLOVSKÁ, A.: Methodology for experimental identification of the laboratory hydraulic system. In: Annals of Faculty Engineering Hunedoara–International Journal of Engineering, 3:33–40, 2014. ISSN 1584-2673. (ADE). PDF 

  JADLOVSKÝ, J., JADLOVSKÁ, A., SARNOVSKÝ, J., JAJČIŠIN, Š., ČOPÍK, M., JADLOVSKÁ, S., PAPCUN, P., BIELEK, R., ČERKALA, J., KOPČÍK, M., CHOCHULA, P., a AUGUSTINUS, A. External access to alice controls conditions data. Journal of Physics: Conference Series, strany 12–15, 2014. ISSN 1742-6596. doi: 10.1088/1742-6596/513/1/012015. (ADE). PDF 

  ČERKALA, J. Modeling and control of robotic systems. In: SCYR 2014 : 14th Scientific Conference of Young Researchers, strany 217–218., Fakulta Elektrotechinky a Informatiky, Máj 2014. ISBN 978-80-553-1714-4. (AFD). PDF 

 • 2013

  CHOCHULA, P., AUGUSTINUS, A., JADLOVSKÝ, J., JADLOVSKÁ, A., SARNOVSKÝ, J., JAJČIŠIN, Š., ČOPÍK, M., JADLOVSKÁ, S., PAPCUN, P., BIELEK, R., ČERKALA, J., a KOPČÍK, M. External access to alice controls conditions data. In: CHEP 2013 : 20th International Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics: Book of abstracts, 106 s., Dutch National Institute for Sub-atomic Physics, Október 2013. (AFK). PDF 

  JADLOVSKÁ A., ČERKALA, J. a M. TOMČÁK: Aplikačný toolbox SimHydraulics v modelovaní hydraulických systémov s krátkym vedením In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2013 S. 321-326. - ISBN 978-80-553-1440-2 , (AED) PDF 

  ČERKALA, J.: Control of OWI 535 robotic arm using C# and possibilities of future applications. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. - Košice : TU, 2013 S. 23 - 25. - ISBN 978-80-553-1422-8, (AFD) PDF 

 • 2012

  ČERKALA, J. - JADLOVSKÁ, A.: Experimentálna identifikácia nelineárneho dynamického systému pomocou IDENT Tool v prostredí Matlab. In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2012 S. 46-51. - ISBN 978-80-553-0890-6, (AED) PDF 

  ČERKALA, J. - JADLOVSKÁ, A.: Aplikačné využitie Matlab-DDE komunikácie s multiprogramovým prístupom a vykresľovaním v reálnom čase pre identifikáciu a riadenie laboratórneho modelu. In: 20th Annual Conference Proceedings of the International Scientific Conference - Technical Computing Bratislava 2012, Hotel Sorea Regia, Bratislava, 7. november 2012, www.posterus.sk/tcb2012, CD-ROM, 8 s., ISBN 978-80-970519-4-5, (AFD) PDF  PDF 

 • 2010

  ČERKALA, J. - JADLOVSKÁ, A.: Aplikácia System Identification Toolbox-u v experimentálnej identifikácii lineárnych dynamických systémov. In: Electrical Engineering and Informatics : Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice : September, 2010, Košice, Slovak Republic. - Košice : TU, 2010 S. 540-545. - ISBN 978-80-553-0460-1, (AED) PDF 

    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

ČlenoviaPredmety

Modely

Výskum

CERN

Galéria

Partneri


144