doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.


  ADRESA:
     Vysokoškolská 4
     042 00 Košice
     miestnosť: V149
    
  KONTAKT:
     055/602 4152
     anna.jadlovska@tuke.sk

 

Som docentkou na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.

Odborné záujmy

 • experimentálna identifikácia modelov fyzikálnych systémov
 • metódy analýzy a syntézy nelineárnych systémov
 • návrh algoritmov pre optimálne a adaptívne riadenie dynamických systémov
 • aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a prediktívnom riadení nelineárnych systémov
 • simulačné systémy (MATLAB/Simulink, aplikačné toolboxy) a ich využitie v modelovaní dynamických a ekonomických systémov

Doktorandi

Doktorandi v rámci prebiehajúcej doktorandskej prípravy (predpokladaný termín obhajoby DP):
 • Ing. Lukáš Koska (2021)
  Téma DP: Návrh metodiky pre modelovanie a simuláciu efektívne kráčajúcich robotických systémov s využitím moderných softvérových nástrojov a jej integrácia do distribuovanej riadiacej štruktúry
 • Ing. Karina Cimborová (2025)
  Téma DP: Moderné metódy a prístupy v modelovaní a simulácii kyber-fyzikálnych systémov (externé dok. štúdium)
Ukončení doktorandi:
 • Ing. Dominik Vošček (2019)
  Téma DP: Hybridné modely kyber-fyzikálnych systémov a ich aplikácia v rámci distribuovaného systému riadenia
 • Ing. Matej Oravec (2018)
  Téma DP: Návrh metodiky pre diagnostiku modelov fyzikálnych systémov a jej aplikácia do distribuovaného systému riadenia
 • Ing. Jakub Čerkala, PhD. (2017)
  Téma DP: Modelovanie a riadenie mobilných robotov s vyuzitim neuronovych modelov
 • Ing. Štefan Jajčišin, PhD. (2013)
  Téma DP: Návrh algoritmov prediktívneho riadenia s využitím nelineárnych modelov fyzikálnych systémov
 • Ing. Nikola Kabakov, PhD. (január 2013)
  Téma DP: Prediktívne riadenie nelineárnych procesov
 • Ing. Richard Lonščák, PhD. (september 2009)
  Téma DP: Inteligentné modelovanie a riadenie zložitých systémov
Doktorandi s neukončeným doktorandským štúdiom po vykonanej dizertačnej skúške:

Výučba

Projekty

Publikačná činnosť -    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

ČlenoviaPredmety

Modely

Výskum

CERN

Galéria

Partneri


144