Ing. Ján Ilkovič


Téma dizertačnej práce

 • Modelovanie a diagnostika manipulačných a robotizovaných systémov

Školiteľ

Oblasti záujmu

 • Modelovanie výrobných procesov s využitím Petriho sietí

Výučba

 • Jednočipové mikropočítače
 • Distribuované systémy riadenia
 • Počítače a algoritmizácia

Projekty

Záverečné práce

 • Písomná práca k dizertačnej skúške: Modelovanie a diagnostika manipulačných a robotizovaných systémov
 • Diplomová práca: Návrh a realizácia technologickej úrovne riadenia modelu sústavy manipulátorov

Publikácie

 • 2011

   ILKOVIČ, J. - ČOPÍK, M. - JADLOVSKÝ, J. – LACIŇÁK, S.: Technological level of flexible manufacturing system control. In: Acta Electrotechnica et Informatica., ročník 11, č. 1 (2011) s. 20-24. - ISSN 1338-3957.  
   ILKOVIČ, J. - ČOPÍK, M.: The assembly line model at Department of Cybernetics and Artificial Intelligence. In: SCYR 2011 : 11th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice : proc. - Košice : FEI TU, 2011 S. 373-376. - ISBN 978-80-553-0644-5.  

   ČOPÍK, M. - ILKOVIČ, J.: Proposal control of manipulators controlled via technological network DeviceNet. In: SCYR 2011 : 11th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice : proc. - Košice : FEI TU, 2011 S. 335-338. - ISBN 978-80-553-0644-5.  

 • 2010

   ILKOVIČ, J. - KAROĽ, T. - HOŠÁK, R. - CHOVAŇÁK, J.: Control system for school robot manipulators. In: SCYR 2010 : 10th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice : proc. - Košice : FEI TU, 2010 S. 206-209. - ISBN 978-80-553-0423-6.
   JADLOVSKÝ, J. - LACIŇÁK, S. - CHOVAŇÁK, J. - ILKOVIČ, J.: Návrh distribuovaného systému riadenia pružnej výrobnej linky. In: Kybernetika a informatika : zborník abstraktov : medzinárodná konferencia : Vyšná Boca, Slovenská republika, 10.-13. február 2010. - Bratislava : STU, 2010 S. 1-6. - ISBN 978-80-227-3241-3.
   CHOVAŇÁK, J. - ILKOVIČ, J. - LACIŇÁK, S. - JADLOVSKÝ, J.: A shelf interpolator model distributed control system. In: SAMI 2010 : 8th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : January 28-30, 2010, Herľany, Slovakia. - S. l. : IEEE, 2010 S. 311-313. - ISBN 978-1-4244-6423-4.
    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

ČlenoviaPredmety

Modely

Výskum

CERN

Galéria

Partneri


144