Ing. Ján Čabala


  ADRESA:
     Vysokoškolská 4
     042 00 Košice
     miestnosť: V 141 B
    
  KONTAKT:
     phone.jpg 055/602 4218
     zavinac.jpg jan.cabala@tuke.sk
     PDF Životopis

 

Od septembra 2014 som interným doktorandom študijného programu Kybernetika a informačno-riadiace systémy na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.Téma dizertačnej práce

 • Metodika procesu multikriteriálnej optimalizácie výrobných liniek

Školiteľ

Oblasti záujmu

 • Optimalizácia
 • Informačné systémy
 • Programovanie a algoritmizácia
 • Možnosti aplikačného využitia programového prostredia MATLAB

Výučba

Konzultácie bakalárskych prác

Konzultácie diplomových prác

Projekty

Záverečné práce

 • Diplomová práca: Riešenie ekonomických úloh metódami multikriteriálneho rozhodovania a vektorovej optimalizácie(vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD., konzultant ZP: Ing. Štefan Jajčišin) - 2014
 • Bakalárska práca: Programové moduly pre riešenie algebraických a diferenciálnych rovníc s aplikačným využitím pri modelovaní ekonomických procesov(vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.,konzultant ZP: Ing. Peter Šuster) - 2012

Publikácie

 • 2014

  ČABALA, J. - JADLOVSKÁ, A. : Solving economical problems by vector optimization methods In: Electrical Engineering and Informatics 5 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2014  

  ČABALA, J. - JADLOVSKÝ, J. : Solving vector optimization problems using Optimization Toolbox, In: 22nd Annual Conference Proceedings of the International Scientific Conference - Technical Computing Bratislava 2014, 4. november 2014  

 • 2015

  ČABALA, J. – JADLOVSKÝ, J. : Optimization Toolbox Usage in Solving Vector Optimization Tasks. In: Technical Computing Bratislava 2014 Proceedings. - Germany : Lap Lambert Academic Publishing, 2015 P. 45-64. - ISBN 978-3-659-40792-5  

  ČABALA, J. : Multi-objective optimization of modern assembly lines. In: SCYR 2015 : 15th Scientific Conference of Young Researchers : proceedings from conference : May 19th, 2015, Herľany, Slovakia. - Košice : TU, 2015 S. 250-253. - ISBN 978-80-553-2130-1  

  ČABALA, J. - JADLOVSKÝ, J. - DUJAVOVÁ, K. : Realization of Production Process Information System on RDBS Oracle Base In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015  

 • 2016

  ČABALA, J. – JADLOVSKÝ, J. : Application of Stateflow Diagrams in Production Line Modeling In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 P. 125-130. - ISBN 978-1-4673-8739-2  

  ČABALA, J. : Methodology of Multi-objective Optimization of Assembly Lines. In: SCYR 2016. - Košice : TU, 2016 S. 172-173. - ISBN 978-80-553-2566-8  

  JADLOVSKÝ, J. et al. : Research Activities of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics In: In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 P. 279-285. - ISBN 978-1-4673-8739-2