Laboratórium moderných metód riadenia fyzikálnych systémov - V108a (V142a)      Laboratórium je zamerané na výskum, vývoj, modelovanie a praktickú aplikáciu základných mechatronických systémov. Je vytvorené na báze súboru vývojových prostriedkov a aplikačných modelov umožňujúcich realizáciu všetkých fáz vývoja mechatronických aplikácií:

 • meranie dynamických parametrov systémov,
 • zostavenie matematických modelov reálnych fyzikálnych systémov pomocou metód analytickej a experimentálnej identifikácie,
 • modelovanie a simulácia navrhnutých riadiacich systémov na základe klasických a moderných metód teórie riadenia s využitím metód umelej inteligencie,
 • realizácia fyzických modelov a riadiacich systémov na báze PLC, frekvenčných meničov, servopohonov, prostriedkov HMI s priamou interaktívnou väzbou na modelovacie prostriedky realizované v programovom prostredí Matlab/Simulink a aplikačných Toolbox-ov, SCADA systémami na báze WONDERWARE, Rockwell Software a informačnými systémami na báze RDBS ORACLE a MS SQL.


V142Personálne zastúpenie:

Gestor: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
   
Správca (posudzovateľ): doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
   
Zástupca správcu:  Ing. Tomáš Tkáčik, Bc. Dominika Líšková, Bc. Filip Pazdič


Galéria:

144

Technické prostriedky:

 • 5 osobných počítačov
 • špeciálny počítač (súčasť modelu Kyvadlo)
 • 3 servery
 • Allen-Bradley MicroLogix 1200(súčasť modelu Hydraulický systém)
 • Frekvenčný menič PowerFlex 40 (súčasť modelu Hydraulický systém)
Modely:

Software-ové prostriedky:

 • Matlab R2010a    
 • RSLogix 500
 • RSLinx
 • InTouch
 • REX + RexLib  

Dokumentácie:

 • Schéma sieti:    
 • Vysvetlivky k schéme:    
 • Adresy uzlov:    
 • Prevádzkový poriadok:    

Predmety: