Ing. Karina Cimborová


  ADRESA:
     Vysokoškolská 4
     042 00 Košice
     miestnosť: V155
    
  KONTAKT:
     055/602 4214
     karina.cimborova@tuke.sk

 

Od septembra 2020 som externou doktorandkou študijného programu Inteligentné systémy na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.

Téma dizertačnej práce

  • Moderné metódy a prístupy v modelovaní a simulácii kyber-fyzikálnych systémov

Školiteľ

Oblasti záujmu

  • Modelovanie a riadenie nelineárnych podaktuovaných mechanických systémov
  • Programovanie a algoritmizácia (Matlab/Simulink, C#, Python)
  • Dátová analytika

Projekty

Záverečné práce

  • Diplomová práca: Pokročilé metódy modelovania a riadenia nelineárnych podaktuovaných systémov
    (vedúci ZP: Ing. Slávka Jadlovská, PhD.) – 2020
  • Bakalárska práca: Implementácia výsledkov matematického modelovania a riadenia kyber-fyzikálnych systémov do Výskumného laboratória nelineárnych podaktuovaných systémov (vedúci ZP: Ing. Slávka Jadlovská, PhD.) – 2018

Publikácie

  • 2020


  • CIMBOROVÁ, K. - JADLOVSKÁ, S.: Modeling of benchmark underactuated systems via different approaches. In: 21st IFAC World Congress (Virtual), Berlin, Germany, July 12-17, IFAC Proceedings Volumes - IFAC–PapersOnLine, Elsevier, 2020 Vol. 53, No. 2, p. 8935–8940, ISSN 2405-8963

    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

ČlenoviaPredmety

Modely

Výskum

CERN

Galéria

Partneri


144