Ing. Michal Varga


 

Od septembra 2015 do júla 2021 som bol externým doktorandom študijného programu Kybernetika a informačno-riadiace systémy na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.

Téma dizertačnej práce

 • Klasifikácia 3D obrazov pomocou generatívnych modelov, FEI TU, 2020

Školiteľ

Oblasti záujmu

 • Rozpoznávanie obrazu a kamerové systémy
 • Mobilná robotika
 • Umelá inteligencia
 • Počítačová grafika a virtuálna realita

Výučba

Konzultácie bakalárskych prác

Projekty

Záverečné práce

Publikácie

 • 2017

  JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - ČERKALA, J. - KOPČÍK, M. - ČABALA, J. - ORAVEC, M. - VARGA, M. - VOŠČEK, D. Modelovanie, diagnostika a optimalizácia výrobných liniek In: Strojárstvo/Strojírenství: Engineering Magazine, www.engineering.sk/strojarstvo-extra , Roč. XXI, č. 11, 2017, s. 104-106., ISSN 1335-2938, dostupné online:
  http://www.engineering.sk/clanky2/stroje-a-technologie/3806-modelovanie-diagnostika-a-optimalizacia-vyrobnych-liniek

  JADLOVSKÁ, A. – JADLOVSKÝ, J. – JADLOVSKÁ, S. – ČERKALA, J. – KOPČÍK, M. – ČABALA, J. – ORAVEC, M. – VARGA, M. – VOŠČEK, D. – TKÁČIK, M. – BŘEZINA, A. Návrh metodiky pre modelovanie, riadenie, simuláciu a nedeštruktívnu diagnostiku mobilných robotov In: Strojárstvo/Strojírenství: Engineering Magazine, www.engineering.sk/strojarstvo-extra , Roč. XXI, č. 11, 2017, s. 1-9, 2017, ISSN 1335-2938 dostupné online:
  http://www.engineering.sk/clanky2/automatizacia-robotizacia/3805-navrh-metodiky-pre-modelovanie-riadenie-simulaciu-a-nedestruktivnu-diagnostiku-mobilnych-robotov

 • 2016

  VARGA, M.: 3D imaging and image processing - literature review. In: 16th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice: Proceedings from Conference. - Košice : TU, 2016 S. 12-15. - ISBN 978-80-553-2566-8. (AFD)

  JADLOVSKÝ, J. et al.: Research Activities of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics. In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 S. 279-285. - ISBN 978-1-4673-8739-2. (AFD)
 • 2015

  JADLOVSKÝ, J. - VARGA, M. - KOPČÍK, M.: Image Processing for Localization of Mobile Robots. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 574-577. - ISBN 978-80-553-2178-3. (AED)
    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

ČlenoviaPredmety

Modely

Výskum

CERN

Galéria

Partneri


144