Ing. Matej Oravec


 

Od septembra 2014 do mája 2019 som bol interným doktorandom študijného programu Kybernetika a informačno-riadiace systémy na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.Téma dizertačnej práce

 • Návrh metodiky pre diagnostiku modelov fyzikálnych systémov a jej aplikácia do distribuovaného systému riadenia

Školiteľ

Oblasti záujmu

 • Experimentálna identifikácia
 • Prediktívne riadenie
 • Diagnostika dynamických systémov
 • Aplikačné využitie programového prostredia MATLAB/Simulink a jeho toolboxov
 • Programovanie a algoritmizácia (C, C#)

Výučba

 

Konzultácie bakalárskych prác

Konzultácie diplomových prác

Projekty

 • Projekt výskumu a vývoja ALICE CERN na FEI TU v Košiciach
 • ALICE KE FEI TUKE – Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach, 0222/2016 (TUKE – 2/2016-DOT), 2016-2020 (projekt základného výskumu), riešiteľ projektu
 • Výskumné laboratórium nelineárnych podaktuovaných systémov TUKE FEI-2015-33 (Research laboratory for nonlinear underactuated systems)(1/2017 - 12/2017)  riešiteľ projektu
 • Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií - II.fáz, kód ITMS:313011D232, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, (2015 - 2017), Centrum pre nedeštruktívnu diagnostiku technologických procesov so štandartným softvérovým vybavením pre riadenie a komunikáciu (aktivita 3.1, PP7), riešiteľ projektu
 • Univerzitný vedecký park Technicom pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií, kód ITMS:26220220182, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, (2013 - 2015), Centrum pre nedeštruktívnu diagnostiku technologických procesov so štandartným softvérovým vybavením pre riadenie a komunikáciu (aktivita 3.1)
 • CyberLabTrainSystem - demonštrátor a trenažér informačno-riadiaceho systému - inovácia (KEGA č.001TUKE-4/2015)  
 • Záverečné práce

  Publikácie

  • 2018

   ORAVEC, M.: Contribution to Fault Diagnosis System Design . In: SCYR 2018. - Košice: TU, 2018 PP. 59-60. - ISBN 978-80-553-2972-7 (AFD) 

  • 2017

   JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - ČERKALA, J. - KOPČÍK, M. - ČABALA, J. - ORAVEC, M. - VARGA, M. - VOŠČEK, D.: Modelovanie, diagnostika a optimalizácia výrobných liniek In: Strojárstvo/Strojírenství: Engineering Magazine, www.engineering.sk/strojarstvo-extra , Roč. XXI, č. 11, 2017, s. 104-106., ISSN 1335-2938, dostupné online:
   http://www.engineering.sk/clanky2/stroje-a-technologie/3806-modelovanie-diagnostika-a-optimalizacia-vyrobnych-liniek

   JADLOVSKÁ, A. – JADLOVSKÝ, J. – JADLOVSKÁ, S. – ČERKALA, J. – KOPČÍK, M. – ČABALA, J. – ORAVEC, M. – VARGA, M. – VOŠČEK, D. – TKÁČIK, M. – BŘEZINA, A.: Návrh metodiky pre modelovanie, riadenie, simuláciu a nedeštruktívnu diagnostiku mobilných robotov In: Strojárstvo/Strojírenství: Engineering Magazine, www.engineering.sk/strojarstvo-extra , Roč. XXI, č. 11, 2017, s. 1-9, 2017, ISSN 1335-2938 dostupné online:
   http://www.engineering.sk/clanky2/automatizacia-robotizacia/3805-navrh-metodiky-pre-modelovanie-riadenie-simulaciu-a-nedestruktivnu-diagnostiku-mobilnych-robotov

   ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A.: Sensors Fault Diagnosis Algorithm Design of a Hydraulic System. In: Acta Electrotechnica et Informatica 2017 - Košice: TU, 2017 PP. 30 - 37. - ISSN 1335-8243 (ADF) 

   ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A.: Intelligent Positioning Plate Predictive Control and Concept of Diagnosis System Design. In: Journal of Manufacturing and Industrial Engineering 2017 - Prešov: TU, 2017 - ISSN: 1339-2972 (ADF) 

   ORAVEC, M.: Contribution to Fault Diagnosis Methods of Dynamic Systems. In: SCYR 2017. - Košice: TU, 2016 PP. 60-61. - ISBN 978-80-553-3162-1 (AFD) 

  • 2016

   ORAVEC, M.: Fault Diagnosis of a Selected Model Application within the Distributed Control System. In: SCYR 2016. - Košice: TU, 2016 PP. 122-123. - ISBN 978-80-553-2566-8 (AFD) 

   JADLOVSKÝ, J., et al. : Research Activities of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics In: In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 PP. 279-285. - ISBN 978-1-4673-8739-2  

  • 2015

   ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A. - TUTKO, Š.: Modelling a crossroad as a discrete event system in Matlab. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 PP. 662-667. - ISBN 978-80-553-2178-3 (AED) 

   ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A. - NOVISEDLÁKOVÁ, D.: Design of Adaptive Control Algorithm of Mechatronic System Ball&Plate. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 PP. 500-505. - ISBN 978-80-553-2178-3 (AED) 

   ORAVEC, M.: Modelling Methods, Control Design and Diagnostics Applications in the Distributed Control Systems. In: SCYR 2015. - Košice : TU, 2015 PP. 242-245. - ISBN 978-80-553-2130-1 (AFD) 

   ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A.: Model Predictive Control of Ball and Plate Laboratory Model. In: SAMI 2015. - Danvers : IEEE, 2015 PP. 165-170. - ISBN 978-1-4799-8220-2 (AFD) 

  • 2014

   ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A.: Design Of Virtual Models Of Mechatronics Systems With Simulink 3D Animation Toolbox. In: Proceedings of the International Scientific Conference - Technical Computing Bratislava 2014, 4. november 2014, Bratislava, Slovenská republika, ISBN 978-80-7080-898-6, ISSN 2336-1662. (AFD) 

   ORAVEC, M. - JADLOVSKÁ, A.: Optimal State Control of the Mechatronical Laboratory Model B&P_Kyb. In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 PP. 9-16. - ISBN 978-80-553-1704-5 (AED) 

      144 

  Profil

  Infraštruktúra

  Laboratóriá

  Členovia  Predmety

  Modely

  Výskum

  CERN

  Galéria

  Partneri


  144