Ing. Ján Čabala


 

Od septembra 2014 do júna 2018 som bol interným doktorandom študijného programu Kybernetika a informačno-riadiace systémy na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.Téma dizertačnej práce

 • Metodika procesu multikriteriálnej optimalizácie výrobných liniek

Školiteľ

Oblasti záujmu

 • Optimalizácia
 • Informačné systémy
 • Programovanie a algoritmizácia
 • Možnosti aplikačného využitia programového prostredia MATLAB

Výučba

Konzultácie bakalárskych prác

 • DUJAVOVÁ, Katarína: Realizácia informačného systému výrobného procesu na báze RDBS Oracle
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2015
 • KUZMA, Ľuboš: Spoľahlivosť sériových a paralelných systémov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2015
 • HANC, Erik: Realizácia informačného systému flexibilného montážneho podniku na báze RDBS Oracle
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2016
 • TANNENBAUM, Miroslav: Optimalizácia výrobného plánu využitím lineárneho programovania
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2016
 • ROHAĽ, Samuel: Využitie evolučných algoritmov v úlohách viackriteriálnej optimalizácie
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2017
 • PÁNIK, Michal: Realizácia aplikácií na úrovni databázových systémov s väzbou na SCADA systémy a Embedded systémy
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2018 - zatiaľ neobhájená
 • SUSA, Filip: Metodický postup návrhu a vytvárania algoritmov pre univerzálne aplikácie v jazyku C
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2018 - zatiaľ neobhájená

Konzultácie diplomových prác

 • JAŠKO, Ľuboš: Aplikácia Stateflow diagramov v modelovaní výrobnej linky v prostredí Matlab
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2015
 • VARTOVNÍK, Slavomír: Modelovanie a vizualizácia priemyselných procesov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2016
 • FEČO, Peter: Systémy hromadnej obsluhy a ich využitie pri optimalizácii výrobných liniek
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2017
 • HANC, Erik: Návrh informačného systému pre vzdialený off-line prístup k dátam z LHC urýchľovača v rámci experimentu ALICE v CERN-e
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2018 - zatiaľ neobhájená

Projekty

Záverečné práce

 • Diplomová práca: Riešenie ekonomických úloh metódami multikriteriálneho rozhodovania a vektorovej optimalizácie(vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD., konzultant ZP: Ing. Štefan Jajčišin) - 2014
 • Bakalárska práca: Programové moduly pre riešenie algebraických a diferenciálnych rovníc s aplikačným využitím pri modelovaní ekonomických procesov(vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.,konzultant ZP: Ing. Peter Šuster) - 2012

Publikácie

 • 2014

  ČABALA, J. - JADLOVSKÁ, A. : Solving economical problems by vector optimization methods In: Electrical Engineering and Informatics 5 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2014  

  ČABALA, J. - JADLOVSKÝ, J. : Solving vector optimization problems using Optimization Toolbox, In: 22nd Annual Conference Proceedings of the International Scientific Conference - Technical Computing Bratislava 2014, 4. november 2014  

 • 2015

  ČABALA, J. – JADLOVSKÝ, J. : Optimization Toolbox Usage in Solving Vector Optimization Tasks. In: Technical Computing Bratislava 2014 Proceedings. - Germany : Lap Lambert Academic Publishing, 2015 P. 45-64. - ISBN 978-3-659-40792-5  

  ČABALA, J. : Multi-objective optimization of modern assembly lines. In: SCYR 2015 : 15th Scientific Conference of Young Researchers : proceedings from conference : May 19th, 2015, Herľany, Slovakia. - Košice : TU, 2015 S. 250-253. - ISBN 978-80-553-2130-1  

  ČABALA, J. - JADLOVSKÝ, J. - DUJAVOVÁ, K. : Realization of Production Process Information System on RDBS Oracle Base In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015, S. 791-796. - ISBN 978-80-553-2178-3  

 • 2016

  ČABALA, J. – JADLOVSKÝ, J. : Application of Stateflow Diagrams in Production Line Modeling In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 P. 125-130. - ISBN 978-1-4673-8739-2  

  ČABALA, J. : Methodology of Multi-objective Optimization of Assembly Lines. In: SCYR 2016. - Košice : TU, 2016 S. 172-173. - ISBN 978-80-553-2566-8  

  JADLOVSKÝ, J. et al. : Research Activities of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics In: In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 P. 279-285. - ISBN 978-1-4673-8739-2  

  ČABALA, J. – JADLOVSKÝ, J. - HANC, E. : Information system of automated assembly line on RDBS Oracle base In: Electrical Engineering and Informatics 7 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2016, S. 259-264. - ISBN 978-80-553-2599-6  

 • 2017

  ČABALA, J. : Multiobjective assembly line optimization. In: SAMI 2017, PhD. poster section.  

  ČABALA, J. – JADLOVSKÝ, J. : Solving optimal assembly line configuration task by multi-objective decision making methods In: Acta Electrotechnica et Informatica. Vol. 17, num. 2 (2017), P. 53-60. - ISSN 1335-8243  

  ČABALA, J. : Multi- objective Optimization and Decision Making Problems of Assembly Lines. In: SCYR 2017. - Košice : TU, 2017 S. 166-167. - ISBN 978-80-553-3162-1  

  JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - ČERKALA, J. - KOPČÍK, M. - ČABALA, J. - ORAVEC, M. - VARGA, M. - VOŠČEK, D.: Modelovanie, diagnostika a optimalizácia výrobných liniek In: Strojárstvo/Strojírenství: Engineering Magazine, www.engineering.sk/strojarstvo-extra , Roč. XXI, č. 11, 2017, s. 104-106., ISSN 1335-2938, dostupné online:
  http://www.engineering.sk/clanky2/stroje-a-technologie/3806-modelovanie-diagnostika-a-optimalizacia-vyrobnych-liniek

  JADLOVSKÁ, A. – JADLOVSKÝ, J. – JADLOVSKÁ, S. – ČERKALA, J. – KOPČÍK, M. – ČABALA, J. – ORAVEC, M. – VARGA, M. – VOŠČEK, D. – TKÁČIK, M. – BŘEZINA, A.: Návrh metodiky pre modelovanie, riadenie, simuláciu a nedeštruktívnu diagnostiku mobilných robotov In: Strojárstvo/Strojírenství: Engineering Magazine, www.engineering.sk/strojarstvo-extra , Roč. XXI, č. 11, 2017, s. 1-9, 2017, ISSN 1335-2938 dostupné online:
  http://www.engineering.sk/clanky2/automatizacia-robotizacia/3805-navrh-metodiky-pre-modelovanie-riadenie-simulaciu-a-nedestruktivnu-diagnostiku-mobilnych-robotov

 • 2017

    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

ČlenoviaPredmety

Modely

Výskum

CERN

Galéria

Partneri


144