Ing. Martin Durkáč


  ADRESA:
     Vysokoškolská 4
     042 00 Košice
     miestnosť: V155
    
  KONTAKT:
     055/602 4214
     martin.durkac@tuke.sk

 

Od septembra 2020 som interným doktorandom študijného programu Inteligentné systémy na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.

Téma dizertačnej práce

 • Modelovanie a simulácia sieťového riadiaceho systému a jeho aplikácia v prostredí veľkých fyzikálnych experimentov

Školiteľ

Oblasti záujmu

 • Programovanie a algoritmizácia (Matlab, C#, Python)
 • Programovanie jednočipových mikropočítačov (Arduino)
 • Simulácia a riadenie (Simulink)
 • 3D modelovanie (Fusion 360, OnShape)

Výuka

Konzultácie diplomových prác

 • Tomko, Pavol: Diagnostika laboratórneho zariadenia na základe merania a analýzy vibrácií
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2021 (zatiaľ neobhájená)

Konzultácie bakalárskych prác

 • Zubenko, Rostyslav: Informačný systém predaja a manažovania internetového obchodu
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2021 (zatiaľ neobhájená)

Projekty

Záverečné práce

 • Diplomová práca: Metódy a prístupy pre fyzikálne modelovanie, simuláciu a riadenie kyber-fyzikálnych systémov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) – 2020
 • Bakalárska práca: Modelovanie a simulácia mechatronických systémov s aplikačným využitím pre Výskumné laboratórium nelineárnych podaktuovaných systémov (vedúci ZP: Ing. Slávka Jadlovská, PhD.) – 2018

Publikácie

    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

ČlenoviaPredmety

Modely

Výskum

CERN

Galéria

Partneri


144