Laboratórne výukové modely


Centrum moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky spravuje, vykonáva výučbu a výskum na viacerých laboratórnych modeloch.
Nižšie je uvedené ich rozdelenie podľa umiestnenia v príslušnom laboratóriu.

Laboratórium počítačových riadiacich systémov V146 (V101b)


Vývojové pracovisko pre mechatronické systémy V103 (V134)


Laboratorium modernych metód riadenia fyzikálnych systémov V108a (V142a)


Laboratórium experimentu ALICE na LHC v CERNe (inovácia ITS v rámci DCS) V108b (V142b)


Laboratórium distribuovaných systémov riadenia V109 (V144)


Laboratórium výrobných liniek a rozpoznávania obrazov V145 (V147)


Laboratórium kybernetikyRezervácia modelov
    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144