Flexibilný montážny podnik


  Miestnosť:
     Laboratórium výrobných liniek a rozpoznávania obrazov
     (V147)

  Správca modelu:
     Ing. Matej Oravec
     Ing. Lukáš Koska
     Ing. Jaroslav Socháň

  Výrobca:
     Kybernetika s.r.o.

 

Stručná charakteristika modelu

 • plne automatizovaný model výrobnej linky
 • zastrešuje všetkých 5 vrstiev distribuovaného systému riadenia
 • pozostáva z piatich postov
 • na linke je využitých 5 sieťových rozhraní: Ethernet, DeviceNet, FireWire, AS-i, ProfiBus

Galéria

144 144


Mechanické prevedenie

 • riadiaci systém CompactLogix L32E
 • trojosí manipulátor poháňaný trojfázovými krokovými motormi v dvoch osiach a tretia os je pneumatická
 • dva veľké a jeden malý dopravníkový pás poháňaný trojfázovými motormi
 • v linke je integrovaný priemyselný robot Mitsubishi RV-2SDB
 • čiernobiela kamera Guppy F-503-B pripojená k PC pomocou rozhrania FireWire
 • optický snímač farby KEYENCE CZ-H35S s vyhodnocovacím zariadením KEYENCE CZ-V21AP
 • sklad je pevne zabudovaný s 24-mi pozíciami
 • farebný dotykový panel View 600 umožňuje lokálnu vizualizáciu
 • linka obsahuje aj viacero pneumatických pohonov, indukčných, optických a odporových snímačov

Popis flexibilného montážného podniku (FMP)

 • FMP sa skladá z 5 postov zobrazených na obrázku a popísaných nižšie
 • úlohou FMP je podľa objednávky vyskladať výrobok zo 4 rôznych dielov (podstavec, ložisko, hriadeĺ, klobúčik)
 • kamerový systém pomocou aplikácie rozpoznávania obrazov určuje polohu podstavca na malom páse
 • informačný systém zbiera a vyhodnocuje objednávky, určuje plán výroby, umožňuje sledovanie skladov a analýzu FMP
 • operátor má možnosť kontrolovať a ovládať výrobu pomocou lokálnej a vzdialenej vizualizácie
  • Popis jednotlivých postov

   • Dopravník: presúva palety medzi jednotlivými postami
   • post 1: na post je náhodne vysunutá podstava ktorej poloha je detekovaná pomocou kamery a súradnice sú poslané do PLC
   • post 2: robot Mitsubishi vyčíta polohu podstavca z PLC, vyzdvihne ho z pása a položí na paletu
   • post 3: otočný manipulátor vloží ložisko so zásobníka do podstavca
   • post 4: otočné manipulátory vkladajú do ložiska hriadeľ a následne klobúčik, tieto sú dopravované zo zásobníkov pomocou otočného stola
   • post 5: trojosí manipulátor uloží hotový výrobok do skladu

   Zapojenie FMP:   Využitie modelu v pedagogickom procese

   • predmety

   • Distribuované systémy riadenia (1.ročník Ing. štúdia)
   • riešené diplomové práce

   • PAPCUN, Peter: Riadenie robota integrovaného v pružnej výrobnej linke
    (vedúci ZP: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc., konzultant ZP: Ing. Matej Čopík) - 2011
   • KAČMÁR, Matej: Aplikácia systému rozpoznávania dynamických obrazov pre výrobné linky.
    (vedúci ZP: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc., konzultant ZP: Ing. Matej Čopík) - 2011
   • KRAJČI, Tomáš: Návrh a realizácia informačného systému pre flexibilný montážny podnik.
    (vedúci ZP: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc., konzultant ZP: Ing. Matej Čopík) - 2012
   • LINKESCH, Pavel: Návrh a realizácia manažérskeho systému pre flexibilný montážny podnik.
    (vedúci ZP: doc. Ing.Ján Jadlovský CSc., konzultant ZP: Ing. Matej Čopík) - 2012
   • JADLOVSKÝ, Igor: Návrh a realizácia riadenia flexibilného montážneho podniku PLC automatom.
    (vedúci ZP: prof. Ing. Ján Sarnovský CSc., konzultant ZP: Ing. Matej Čopík) - 2012
   • JAŠKO, Ľuboš: Aplikácia Stateflow diagramov v modelovaní výrobnej linky v prostredí Matlab
    (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.; konzultant: Ing. Ján Čabala) - 2015
   • VALIK, Lukáš: Návrh a realizácia riadenia výrobnej linky pomocou PLC
    (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský, CSc.; konzultant: Ing.Peter Papcun) - 2015
   • riešené bakalárske práce

   • NOVOTNÁ, Veronika: Realizácia aplikácie pre rozpoznávanie objektov pomocou kamery a ich zaradenie do skupín podľa definovaných vzorov
    (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský, CSc.; konzultant: Ing.Peter Papcun) - 2015
   • HANC, Erik: Realizácia informačného systému flexibilného montážneho podniku na báze RDBS Oracle
    (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2016

   Využitie modelu v rámci výskumnej činnosti

   • riešené dizertačné práce

   • ILKOVIČ, Ján: Modelovanie a diagnostika manipulačných a robotizovaných systémov
    (školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2012
   • ČOPÍK, Matej: Metodika návrhu a realizácie výrobných liniek s ohľadom na optimalizáciu času výroby
    (školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2014
   • PAPCUN, Peter: Modelovanie a optimalizácia robototechnológických výrobných liniek
    (školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2015
   • ČABALA, Ján: Metodika procesu multikriteriálnej optimalizácie výrobných liniek
    (školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2018 - zatiaľ neobhájená
   • publikácie

   • 2011
     ILKOVIČ, J. - ČOPÍK, M. - KAROĽ, T: The assembly line model at Department of Cybernetics and Artificial Intelligence. In: SCYR 2011 : 11th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice : proc. - Košice : FEI TU, 2011 S. 373-376. - ISBN 978-80-553-0644-5.
   • 2012
     PAPCUN, P. - ČOPÍK, M. - ILKOVIČ, J.: Control of robot integrated in flexible production line. In: Electroscope – online časopis pro elektrotechniku, 2012, number II. ISSN 1802-4564,(ADE)
     ILKOVIČ, J. - PAPCUN, P.: Material flow in Flexible Assembly Company. In: SCYR 2012 : 12th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice: proc. - Košice: FEI TU, 2012 S. 177-180. - ISBN 978-80-553-0943-9. (AFD)
     KRAJČI, T. - ČOPÍK, M - JADLOVSKÝ, J.: Návrh a realizácia informačného systém pre flexibilný montážny podnik In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2012 S. 141-144. - ISBN 978-80-553-0890-6
     LINKESCH. P. - ČOPÍK, M - JADLOVSKÝ, J.: Návrh a realizácia manažérskeho systému pre flexibilný montážny podnik In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2012 S. 149-153. - ISBN 978-80-553-0890-6
     JADLOVSKÝ, I. - ČOPÍK, M - SARNOVSKÝ, J.: Návrh a realizácia riadenia flexibilného montážneho podniku PLC automatom / Igor Jadlovský, Matej Čopík, Ján Sarnovský - 2012. In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2012 S. 107-110. - ISBN 978-80-553-0890-6
    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144