Vývojové pracovisko pre mechatronické systémy (V134)
V134


Personálne zastúpenie:

   
   
Správca: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
Ing. Jaroslav Socháň
   
Zástupca: Bc. Milan Tkáčik
Bc. Adam Březina
 


Galéria:

144

Technické prostriedky:

  • Osobný počítač
  • 2 PLC automaty CompactLogix L23E
Modely:

Software-ové prostriedky:

  • RS Logic 5000
  • Emulátor pre RS Logic 5000
  • RS Linx
  • InTouch

Dokumentácie:

  • Schéma sieti:    
  • Adresy uzlov: