Pracovisko robotického bludiska


  Miestnosť:
     Laboratórium konštrukcie počítačových riadiacich systémov
     (V147)

  Správca modelu:
     Ing. Michal Kopčík

  Výrobca:
     Kybernetika s.r.o.

 

Stručná charakteristika modelu

 • bludisko pre mobilných robotov rozmerov 8 x 8 buniek spĺňajúce štandardné normy "IEE Micromouse Contest"
 • pravidlá:
 • cieľom je dostať sa z štartovacej bunky (roh bludiska) do cieľa (stred bludiska) v čo najkratšom čase
 • robot môže cestu vykonať viac krát, počíta sa mu najkratší čas
 • robot môže stráviť v bludisku najviac 5 minút, počas nich môže absolvovať najviac 10 pokusov
 • obmedzenia na robota:
 • rozmer robota maximálne 16cm x 16 cm
 • autonómne hľadanie cieľa
 • robot nesmie počas cesty bludiskom nikde nič odložiť ani stratiť
 • nesmie používať zdroj energie využívajúci spaľovací proces

Galéria

144


Nákres rozmerov bludiskaVyužitie modelu v pedagogickom procese

 • predmety

 • Jednočípové mikropočítače (2.ročník Bc. štúdia)
 • riešené bakalárske práce

 • FOLTIN, Gustáv: Riadenie pohybu mobilného robota v bludisku na základe obrazu z kamery
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Michal Kopčík) - 2016
 • SEGIŇÁKOVÁ, Simona: Vytvorenie funkcie na mapovanie bludiska a hľadanie najkratšej cesty
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Michal Kopčík) - 2015
 • MODLA, Dalibor: Návrh a realizácia funkcií pre riadenie pohybu mobilného robota v bludisku
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Michal Kopčík) - 2015

Využitie modelu v rámci výskumnej činnosti

  Publikácie

   • 2015

    JADLOVSKÝ, J. - KOPČÍK, M. - SEGIŇÁKOVÁ, S.: Introduction into maze mapping and the shortest path finding. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 621-625. - ISBN 978-80-553-2178-3. (AED)

    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144