Robotický futbalista MiroSot


  Miestnosť:
     Laboratórium konštrukcie počítačových riadiacich systémov
     (V101b)

  Správca modelu:
     Ing. Jaroslav Socháň
     Bc. Milan Tkáčik
     Bc. Adam Březina

  Výrobca:
     Kybernetika s.r.o.

 

Stručná charakteristika modelu

 • robotický futbalista kategórie MiroSot riadený 32-bitovým jednočipovým mikropočítačom
 • pripojenie k nadradenému počítaču pomocou Bluetooth modulu
 • parametre mobilného robota:
  • maximálna teoretická rýchlosť 2,5 m/s
  • maximálne teoretické zrýchlenie 5 m/s^2
  • rozmery 7,5 cm x 7,5 cm x 5 cm
  • hmotnosť 450 g
  • presnosť snímania pohybu 724 impulzov na milimeter
 • mobilný robot disponuje:
  • 32-bitovým jednočipovým mikropočítačom STM32F103
  • Bluetooth komunikačným modulom HC-05
  • celokovovou konštrukciou z duralu
  • Li-Pol 2S baterkou s kapacitou 850 mAh (výdrž približne 20 min)
  • konektorom pre pripojenie externých senzorov
  • DC mikromotormi 2224U006SR s integrovanými inkrementálnymi snímačmi IEH2-4096
  • LED diódami a tlačidlom

Galéria

144


Bloková schéma riadiaceho systému mobilného robotaVyužitie modelu v pedagogickom procese

 • predmety

 • Jednočípové mikropočítače (2.ročník Bc. štúdia)
 • riešené diplomové práce

 • VARGA, Michal: Spracovanie obrazu za účelom lokalizácie mobilných robotov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2015

 • (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Michal Kopčík) - 2015
 • riešené bakalárske práce

 • ŠTEFANIŠIN, Jakub: Riadenie pohybu mobilných robotov pre robotický futbal
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Michal Varga) - 2016
 • PAVKOVČEK, Daniel: Zber a vyhodnocovanie dát po zbernici I2C použitím jednočípových mikropočítačov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Michal Kopčík) - 2016
 • FOLTIN, Gustáv: Riadenie pohybu mobilného robota v bludisku na základe obrazu z kamery<
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Michal Kopčík) - 2016
 • MODLA, Dalibor: Návrh a realizácia funkcií pre riadenie pohybu mobilného robota v bludisku
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Michal Kopčík) - 2015

Využitie modelu v rámci výskumnej činnosti

  Publikácie

   • 2016

    JADLOVSKÝ, J. - KOPČÍK, M.: Distributed Control System for Mobile Robots with Differential Drive. In:2016 Cybernetics & Informatics (K&I). - Danvers : IEEE, 2016 P. 1-5. - ISBN 978-1-5090-1832-1 (AFD)

    JADLOVSKÝ, J. et al. : Research Activities of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics In: In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 P. 279-285. - ISBN 978-1-4673-8739-2 (AFD)

   • 2015

    JADLOVSKÝ, J. - VARGA, M. - KOPČÍK, M.: Image Processing for Localization of Mobile Robots. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 574-577. - ISBN 978-80-553-2178-3. (AED)

    KOPCIK, M.: Diagnostics of Sensors and Actuators Within Distributed Control System. In: SCYR 2015: 15th Scientific Conference of Young Researchers: proceedings from conference: May 20th, 2014, Herľany, Slovakia. - Košice : TU, 2015 S. 214-215. - ISBN 978-80-553-2130-1. (AFD)
    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144