Laborátorna stavebnica pre pripojenie senzorov do infraštruktúry DCS ALICE - CERN


  Miestnosť:
     Laboratórium experimentu projektu ALICE
     (V142b)

  Správca modelu:
     doc. Ing. Jadlovský Ján, CSc.

  Výskumný tím:
     doc. Ing. Jadlovský Ján, CSc.
     doc. Ing. Jadlovská Anna, PhD.
     Ing. Jadlovská Slávka, PhD.
     Ing. Kopčík Michal
     Ing. Oravec Matej
     Ing. Čabala Ján
     Ing. Dominik Vošček

 

Stručná charakteristika modelu


Tento výskumný model slúži pre účely projektu Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach

Charakter projektu: Základný výskum

Odbor výskumu a vývoja: Jadrová a subjadrová fyzika

Zodpovedný rešiteľ za FEI-TU: doc. Ing. Jadlovský Ján, CSc.

Výskum projektu je zameraný na tri oblasti a to:

 • riadenie pixelového detektora
 • vývoj Hybridného integrovaného obvodu HIC (Hybrid Integrated Circuit) určeného pre zber a spracovanie signálov z ALICE detektorov
 • vývoj programových modulov pre riadiacu komunikačnú infraštruktúru DCS

Zmluva č. 0222/2016 o poskytnutí finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ALICE CERN: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2364916&l=sk

Prezentácia projektu:

 • Okná CERN-u dokorán II (november 2015) - prezentácia TU
 • Stretnutie Katedier Automatizácie, Kybernetiky a Informatiky technických vysokých škôl a univerzít v SR a ČR (september 2016) - prezentácia TU (anglická verzia prezentácie TU)

Infraštruktúra DCS v Cern-e


Infraštruktúra modulov vyvíjaného DCS:


Technické vybavenie a softvérové nástroje


 • 1 PC - OS Windows 7
 • 1 aplikačný server (FRED) - OS Scientific Linux SLC 6
 • 1 Oracle databázový server - OS Windows Server 2012
 • 2 Arduino Uno
 • 4 Raspberry Pi (ALF) - OS Raspbian
 • 1 Raspberry Pi - OS Raspbian + 7" TFT LCD-Touch-Display
 • WinCC OA 3.11
 • Oracle databáza
 • Microsoft Visual Studio 2010
 • Microsoft Visual Studio 2015

Využitie modelu v pedagogickom procese

 • riešené bakalárske práce

 • TKÁČIK, Milan: Realizácia časti DCS s aplikáciou komunikačných protokolov DIM a OPC UA pre zber a spracovanie veľkého objemu dát v rámci experimentu ALICE
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský, CSc.) - 2017

Využitie modelu v rámci výskumnej činnosti

 • riešené dizertačné práce

 • Ing. KOPČÍK, Michal: Vytvorenie metodiky pre diagnostiku senzorických systémov v rámci distribuovaného systému riadenia so zameraním na mobilnú robotiku
  (školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2017 - zatiaľ neobhájená
 • Ing. ORAVEC, Matej: Metódy a prístupy nedeštruktívnej diagnostiky dynamických systémov
  (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2018 - zatiaľ neobhájená
 • Ing. ČABALA, Ján: Metodika procesu multikriteriálnej optimalizácie výrobných liniek
  (školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2018 - zatiaľ neobhájená
 • Ing. VOŠČEK, Dominik: Hybridné modely kyber-fyzikálnych systémov a ich aplikácia v rámci distribuovaného systému riadenia
  (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2019 - zatiaľ neobhájená
 • publikácie

 • Zoznam jednotlivých karentových publikácií v rámci projektu je možné získať TU
    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144