Laborátorna stavebnica pre pripojenie senzorov do infraštruktúry DCS ALICE - CERN


  Miestnosť:
     Laboratórium experimentu projektu ALICE
     (V142b)

  Správca modelu:
     doc. Ing. Jadlovský Ján, CSc.

  Výskumný tím:
     doc. Ing. Jadlovský Ján, CSc.
     doc. Ing. Jadlovská Anna, PhD.
     Ing. Jadlovská Slávka, PhD.
     Ing. Kopčík Michal
     Ing. Oravec Matej
     Ing. Čabala Ján
     Ing. Dominik Vošček

 

Stručná charakteristika modelu


Tento výskumný model slúži pre účely projektu Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach

Charakter projektu: Základný výskum

Odbor výskumu a vývoja: Jadrová a subjadrová fyzika

Zodpovedný rešiteľ za FEI-TU: doc. Ing. Jadlovský Ján, CSc.

Výskum projektu je zameraný na tri oblasti a to:

 • riadenie pixelového detektora
 • vývoj Hybridného integrovaného obvodu HIC (Hybrid Integrated Circuit) určeného pre zber a spracovanie signálov z ALICE detektorov
 • vývoj programových modulov pre riadiacu komunikačnú infraštruktúru DCS

Projekt výskumu a vývoja ALICE CERN na FEI TU v Košiciach
ALICE KE FEI TUKE – Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach, 0222/2016 (TUKE – 2/2016-DOT), 2016-2020 (projekt základného výskumu)


Spoluriešitelia projektu:


Prezentácia projektu:

 • Okná CERN-u dokorán II (november 2015) - prezentácia TU
 • Stretnutie Katedier Automatizácie, Kybernetiky a Informatiky technických vysokých škôl a univerzít v SR a ČR (september 2016) - prezentácia TU (anglická verzia prezentácie TU)

Infraštruktúra DCS v Cern-e


Infraštruktúra modulov vyvíjaného DCS:


Technické vybavenie a softvérové nástroje


 • 1 PC - OS Windows 7
 • 1 aplikačný server (FRED) - OS Scientific Linux SLC 6
 • 1 Oracle databázový server - OS Windows Server 2012
 • 2 Arduino Uno
 • 4 Raspberry Pi (ALF) - OS Raspbian
 • 1 Raspberry Pi - OS Raspbian + 7" TFT LCD-Touch-Display
 • WinCC OA 3.11
 • Oracle databáza
 • Microsoft Visual Studio 2010
 • Microsoft Visual Studio 2015

Využitie modelu v pedagogickom procese

 • riešené bakalárske práce

 • TKÁČIK, Milan: Realizácia časti DCS s aplikáciou komunikačných protokolov DIM a OPC UA pre zber a spracovanie veľkého objemu dát v rámci experimentu ALICE
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský, CSc.) - 2017
 • PÁNIK, Michal: Realizácia aplikácií na úrovni databázových systémov s väzbou na SCADA systémy a Embedded systémy
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2018 - zatiaľ neobhájená
 • riešené diplomové práce

 • HANC, Erik: Návrh informačného systému pre vzdialený off-line prístup k dátam z LHC urýchľovača v rámci experimentu ALICE v CERN-e
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2018 - zatiaľ neobhájená

Využitie modelu v rámci výskumnej činnosti

 • riešené dizertačné práce

 • Ing. KOPČÍK, Michal: Vytvorenie metodiky pre diagnostiku senzorických systémov v rámci distribuovaného systému riadenia so zameraním na mobilnú robotiku
  (školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2017 - zatiaľ neobhájená
 • Ing. ORAVEC, Matej: Metódy a prístupy nedeštruktívnej diagnostiky dynamických systémov
  (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2018 - zatiaľ neobhájená
 • Ing. ČABALA, Ján: Metodika procesu multikriteriálnej optimalizácie výrobných liniek
  (školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2018 - zatiaľ neobhájená
 • Ing. VOŠČEK, Dominik: Hybridné modely kyber-fyzikálnych systémov a ich aplikácia v rámci distribuovaného systému riadenia
  (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2019 - zatiaľ neobhájená
 • publikácie

 • JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, S. - ČABALA, J. - JADLOVSKÁ, A. - ČERKALA J. - KOPČÍK, M. - ORAVEC, M. - VOŠČEK, D. - TKÁČIK, M. - HANC, E. - CHOCHULA P. - BOND, P.M.: Information System for ALICE Experiment Data Access. In: ICALEPCS 2017,16th International Conference on Accelerator and Large Experimental Physics Control Systems, Barcelona, Španielsko. 4 strany. ISBN 978-3-95450-193-9

 • JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - ORAVEC, M. - VOŠČEK, D. - KOPČÍK, M. - ČABALA, J. - TKÁČIK, M. - CHOCHULA, P. - PINAZZA, O. : A Novel General Purpose Data Acquisition Board with a DIM Interface. In: ICALEPCS 2017,16th International Conference on Accelerator and Large Experimental Physics Control Systems, Barcelona, Španielsko. 4 strany. ISBN 978-3-95450-193-9

 • JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - ORAVEC, M. - VOŠČEK, D. - KOPČÍK, M. - ČABALA, J. - TKÁČIK, M. - CHOCHULA, P. - PINAZZA, O. : Communication Architecture of the Detector Control System for the Inner Tracking System. In: ICALEPCS 2017,16th International Conference on Accelerator and Large Experimental Physics Control Systems, Barcelona, Španielsko. 4 strany. ISBN 978-3-95450-193-9

 • Zoznam jednotlivých karentových publikácií v rámci projektu je možné získať na nasledovnom odkaze
 • Zoznam publikácií v rámci projektu ALICE KE FEI TU - Experiment ALICE na LHC v CERNe
 •     144 

  Profil

  Infraštruktúra

  Laboratóriá

  Členovia

  Predmety

  Modely  Výskum

  CERN

  Galéria

  Partneri


  144