Laborátorna stavebnica pre pripojenie senzorov do infraštruktúry DCS ALICE - CERN


  Miestnosť:
     Laboratórium experimentu projektu ALICE
     (V142b)

  Správca modelu:
     doc. Ing. Jadlovský Ján, CSc.

  Riešitelia projektu ALICE KE FEI TUKE:

     doc. Ing. Jadlovský Ján, CSc.
     doc. Ing. Jadlovská Anna, PhD.
     Ing. Jadlovská Slávka, PhD.
  Doktorandi:
     Ing. Oravec Matej
     Ing. Čabala Ján
     Ing. Vošček Dominik
     Ing. Socháň Jaroslav
     Ing. Koska Lukáš
  Študenti:
     Bc. Tkáčik Milan
     Bc. Hanc Erik

 

Stručná charakteristika modelu


Tento výskumný model slúži pre účely projektu Experiment ALICE na LHC v CERNe: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach

Charakter projektu: Základný výskum

Odbor výskumu a vývoja: Jadrová a subjadrová fyzika

Zodpovedný rešiteľ za FEI-TU: doc. Ing. Jadlovský Ján, CSc.

Výskum projektu je zameraný na tri oblasti a to:

 • riadenie pixelového detektora
 • vývoj Hybridného integrovaného obvodu HIC (Hybrid Integrated Circuit) určeného pre zber a spracovanie signálov z ALICE detektorov
 • vývoj programových modulov pre riadiacu komunikačnú infraštruktúru DCS

Projekt výskumu a vývoja ALICE CERN na FEI TU v Košiciach
ALICE KE FEI TUKE – Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach, 0222/2016 (TUKE – 2/2016-DOT), 2016-2020 (projekt základného výskumu)


Spoluriešitelia projektu:


Prezentácia projektu:

 • Okná CERN-u dokorán II (november 2015) - prezentácia TU
 • Stretnutie Katedier Automatizácie, Kybernetiky a Informatiky technických vysokých škôl a univerzít v SR a ČR (september 2016) - prezentácia TU (anglická verzia prezentácie TU)

Infraštruktúra DCS v Cern-e


Infraštruktúra modulov vyvíjaného DCS:


Technické vybavenie a softvérové nástroje


 • 1 PC - OS Windows 7
 • 1 aplikačný server (FRED) - OS Scientific Linux SLC 6
 • 1 Oracle databázový server - OS Windows Server 2012
 • 2 Arduino Uno
 • 4 Raspberry Pi (ALF) - OS Raspbian
 • 1 Raspberry Pi - OS Raspbian + 7" TFT LCD-Touch-Display
 • WinCC OA 3.11
 • Oracle databáza
 • Microsoft Visual Studio 2010
 • Microsoft Visual Studio 2015

Využitie modelu v pedagogickom procese

 • riešené bakalárske práce

 • TKÁČIK, Milan: Realizácia časti DCS s aplikáciou komunikačných protokolov DIM a OPC UA pre zber a spracovanie veľkého objemu dát v rámci experimentu ALICE
  (vedúci: doc. Ing.Ján Jadlovský, CSc.) - 2017
 • PÁNIK, Michal: Realizácia aplikácií na úrovni databázových systémov s väzbou na SCADA systémy a Embedded systémy
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2018 - zatiaľ neobhájená
 • riešené diplomové práce

 • HANC, Erik: Návrh informačného systému pre vzdialený off-line prístup k dátam z LHC urýchľovača v rámci experimentu ALICE v CERN-e
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2018 - zatiaľ neobhájená

Využitie modelu v rámci výskumnej činnosti

 • riešené dizertačné práce

 • Ing. KOPČÍK, Michal: Vytvorenie metodiky pre diagnostiku senzorických systémov v rámci distribuovaného systému riadenia so zameraním na mobilnú robotiku
  (školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2017 - zatiaľ neobhájená
 • Ing. ORAVEC, Matej: Metódy a prístupy nedeštruktívnej diagnostiky dynamických systémov
  (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2018 - zatiaľ neobhájená
 • Ing. ČABALA, Ján: Metodika procesu multikriteriálnej optimalizácie výrobných liniek
  (školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2018 - zatiaľ neobhájená
 • Ing. VOŠČEK, Dominik: Hybridné modely kyber-fyzikálnych systémov a ich aplikácia v rámci distribuovaného systému riadenia
  (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2019 - zatiaľ neobhájená
 • Ing. KOSKA, Lukáš: Pokročilé IT prostriedky pre simuláciu modelov hybridných systémov v rámci Industry 4.0
  (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2021 - zatiaľ neobhájená
 • Ing. SOCHÁŇ, Jaroslav: Modelovanie, riadenie a simulácia robotických systémov v kontexte Industry 4.0
  (školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2021 - zatiaľ neobhájená
 • publikácie

 • JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, S. - ČABALA, J. - JADLOVSKÁ, A. - ČERKALA J. - KOPČÍK, M. - ORAVEC, M. - VOŠČEK, D. - TKÁČIK, M. - HANC, E. - CHOCHULA P. - BOND, P.M.: Information System for ALICE Experiment Data Access. In: ICALEPCS 2017,16th International Conference on Accelerator and Large Experimental Physics Control Systems, Barcelona, Španielsko. 4 strany. ISBN 978-3-95450-193-9

 • JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - ORAVEC, M. - VOŠČEK, D. - KOPČÍK, M. - ČABALA, J. - TKÁČIK, M. - CHOCHULA, P. - PINAZZA, O. : A Novel General Purpose Data Acquisition Board with a DIM Interface. In: ICALEPCS 2017,16th International Conference on Accelerator and Large Experimental Physics Control Systems, Barcelona, Španielsko. 4 strany. ISBN 978-3-95450-193-9

 • JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - ORAVEC, M. - VOŠČEK, D. - KOPČÍK, M. - ČABALA, J. - TKÁČIK, M. - CHOCHULA, P. - PINAZZA, O. : Communication Architecture of the Detector Control System for the Inner Tracking System. In: ICALEPCS 2017,16th International Conference on Accelerator and Large Experimental Physics Control Systems, Barcelona, Španielsko. 4 strany. ISBN 978-3-95450-193-9

 • Zoznam publikácií v rámci projektu ALICE KE FEI TU - Experiment ALICE na LHC v CERNe
 •     144 

  Profil

  Infraštruktúra

  Laboratóriá

  Členovia

  Predmety

  Modely  Výskum

  CERN

  Galéria

  Partneri


  144