Robotický futbalista MiroSot s kamerou v aplikácii bludiska


  Miestnosť:
     Laboratórium konštrukcie počítačových riadiacich systémov
     (V101b)

  Správca modelu:
     Ing. Michal Kopčík

  Výrobca:
     Kybernetika s.r.o.

 

Stručná charakteristika modelu

  • robotický futbalista kategórie MiroSot riadený 32-bitovým jednočipovým mikropočítačom
  • nadradený počítač Raspberry Pi umiestnený na robotovi
  • Raspberry Pi kamera pre snímanie obrazu
  • Wifi modul pre pripojenie na internet

Galéria

144


Bloková schéma zapojenia robotaVyužitie modelu v pedagogickom procese

  • predmety

  • Jednočípové mikropočítače (2.ročník Bc. štúdia)
  • riešené bakalárske práce

  • FOLTIN, Gustáv: Riadenie pohybu mobilného robota v bludisku na základe obrazu z kamery<
    (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc., konzultant ZP: Ing. Michal Kopčík) - 2016
    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

Členovia

Predmety

ModelyVýskum

CERN

Galéria

Partneri


144