Laboratórium počítačových riadiacich systémov - V146 (V101b)      Laboratórium je zamerané na výuku, vývoj a aplikáciu počítačových riadiacich systémov na báze jednočípových mikropočítačov a počítačov PC s technológickými rozhraniami.
      Je vybavené hardverovými a softvérovými vývojovými prostriedkami pre vývoj aplikácií na báze 8-bitových jednočípových mikropčítačov rady I-8051, resp. I-80552 a 32 bitových mikropočítačov, 16-bitových jednočípových mikropočítačov rady I-80196 a 32-bitových mikropočítačov. Pre potreby výuky a vzdelávacích školení, laboratórium je vybavené súborom aplikačných prípravkov a modelov umožňujúcich realizáciu aplikácií s rôznými technológickými a sieťovými rozhraniami.
      V oblastí vývoja aplikácií na báze technológických PC, laboratórium je vybavené súborom hardverových modulov s technológickými a sieťovými rozhraniami a programových vývojových prostriedkov a knižnic pre vývoj aplikácií na báze OS WINDOWS a LINUX. Pre potreby výuky a vzdelavania je vybavené súborom aplikačných prípravkov a modelov.V101bPersonálne zastúpenie:

Gestor: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
   
Správca (posudzovateľ): doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
   
Zástupca správcu:  Ing. Tomáš Tkáčik


Galéria:

144

Technické prostriedky:

 • 15 osobných počítačiov
 • 10 prípravkov určených pre výuku JM
 • 3 karty PCL (LabKarty od spoločnosti AdvanTech) určené pre výuku PSvR a PZaSsP
 • 3 multifunkčné panely určené k práci s PCL kartami (LabKartami)
 • Tlačiareň
 • Čítačka čiarových kódov
 • LPT panel
 • Prekladač USB na RS-232
Modely:

Software-ové prostriedky:

 • MS Visual Studio 2005
 • Borland C
 • Kompilátory pre jednočipové mikropočítače (16 aj 32 bitové)
 • Emulátory pre jednočipové mikropočítače (16 aj 32 bitové)
 • RS Logic 500
 • RS Linx
 • InTouch

Dokumentácie:

 • Schéma sieti:    
 • Vysvetlivky k schéme:    
 • Adresy uzlov:    
 • Prevádzkový poriadok:    

Predmety: