Ing. Dominik Vošček


 

Od septembra 2015 som interným doktorandom študijného programu Kybernetika a informačno-riadiace systémy na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.

Téma dizertačnej práce

 • Hybridné modely kyber-fyzikálnych systémov a ich aplikácia v rámci distribuovaného systému riadenia

Školiteľ

Oblasti záujmu

 • Modelovanie nelineárnych podaktuovaných mechanických systémov
 • Teória hybridných systémov a hybridné metódy riadenia
 • Optimálne riadenie nelineárnych dynamických systémov
 • Aplikačné využitie programového prostredia MATLAB/Simulink a jeho toolboxov
 • Programovanie a algoritmizácia (C, C++, C#)

Výuka

Konzultácie diplomových prác

 • GRIGĽÁK, Dominik: Návrh programového nástroja s aplikáciou pre modelovanie hybridných systémov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2019
 • LEŠKO, Dárius: Automatizované generovanie elektronických dokumentov pre výuku predmetov programovania s využitím jazyka Tex
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2019

Konzultácie bakalárskych prác

 • LEGEMZA, Karol: Využitie interaktívnych prostriedkov programového prostredia Matlab v simulácii hybridných dynamických systémov - výukový portál
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2019
 • HALUPKOVA, Stanislava-Saranda: Modelovanie a analýza hybridných systémov v rámci existujúcich laboratórnych modelov Centra moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2018
 • GRIGĽÁK, Dominik: Modelovanie, analýza, riadenie a simulácia hybridných systémov
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2017
 • BUDZIŇÁKOVÁ, Dominika: Modelovanie a analýza nelineárnych systémov s hybridnou dynamikou
  (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2016

Projekty

Záverečné práce

Publikácie

 • 2019


 • VOŠČEK, D. - JADLOVSKÁ, A. - GRIGĽÁK, D.: Modelling, Analysis and Control Design of Hybrid Dynamical Systems. In: Journal of Electrical Engineering = Elektrotechnický časopis. - Bratislava (Slovensko) : Fakulta elektrotechniky a informatiky Roč. 70, č. 3 (2019), s. 176-186 . - ISSN 1335-3632 (ADN)

   
  VOŠČEK, D.
  Final Proposal of Hybrid Systems Modelling, Analysis and Control Design Methodology within Distributed Control System. In: SCYR 2019 : Scientific Conference of Young Researchers of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. - Košice : TU, 2019 S. 58-59 - ISBN 978-80-553-3273-4 (AFD)  

  2018


  JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - ČABALA, J. - ORAVEC, M. - VOŠČEK, D. - KOSKA L. - SOCHÁŇ J. Center for Nondestructive Diagnostics of Technological Processes with Standard Software for Control and Communication. In: IV. Konferencia UVP Technicom, 2018 (poster

  JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - ČABALA, J. - ORAVEC, M. - VOŠČEK, D. - KOSKA L. - SOCHÁŇ J. Centrum nedeštruktívnej diagnostiky technologických procesov so štandardným softvérovým vybavením pre riadenie a komunikáciu. In: IV. Konferencia UVP Technicom, 2018, P. 45-53 - ISBN 978-80-8086-268-8  

  VOŠČEK, D.
  Implementation Enhancement of Hybrid Systems Modelling within Distributed Control System. In: SCYR 2018. - Košice : TU, 2018 S. 126-127. - ISBN 978-80-553-2972-7 (AFD)  

 • 2017


 • VOŠČEK, D. - JADLOVSKÁ, A. - GRIGĽÁK, D.: Modelling and Analysis of the Lift System as a Hybrid System . In: Acta Electrotechnica et Informatica 2017 - Košice: TU, vol. 17, no. 4, pp. 28–34, 2017, ISSN:1335-8243 (ADF)

  JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - ČERKALA, J. - KOPČÍK, M. - ČABALA, J. - ORAVEC, M. - VARGA, M. - VOŠČEK, D.: Modelovanie, diagnostika a optimalizácia výrobných liniek In: Strojárstvo/Strojírenství: Engineering Magazine, www.engineering.sk/strojarstvo-extra , Roč. XXI, č. 11, 2017, s. 104-106., ISSN 1335-2938, dostupné online:
  http://www.engineering.sk/clanky2/stroje-a-technologie/3806-modelovanie-diagnostika-a-optimalizacia-vyrobnych-liniek

  JADLOVSKÁ, A. – JADLOVSKÝ, J. – JADLOVSKÁ, S. – ČERKALA, J. – KOPČÍK, M. – ČABALA, J. – ORAVEC, M. – VARGA, M. – VOŠČEK, D. – TKÁČIK, M. – BŘEZINA, A.: Návrh metodiky pre modelovanie, riadenie, simuláciu a nedeštruktívnu diagnostiku mobilných robotov In: Strojárstvo/Strojírenství: Engineering Magazine, www.engineering.sk/strojarstvo-extra , Roč. XXI, č. 11, 2017, s. 1-9, 2017, ISSN 1335-2938 dostupné online:
  http://www.engineering.sk/clanky2/automatizacia-robotizacia/3805-navrh-metodiky-pre-modelovanie-riadenie-simulaciu-a-nedestruktivnu-diagnostiku-mobilnych-robotov

  VOŠČEK, D.
  Contribution to hybrid models of cyber-physical systems and their implementation into distributed control system. In: SCYR 2017. - Košice : TU, 2017 S. 62-63. - ISBN 978-80-553-3162-1 (AFD)  

  JADLOVSKÁ A. - VOŠČEK, D.
  Modelling and control of a cyber-physical system represented by hydraulic coupled tanks . In: SAMI 2017. - Danvers : IEEE, 2017 S. 439-444. - ISBN 978-1-5090-5654-5 (AFD)  (poster)

 • 2016


 • JADLOVSKÁ A. - JADLOVSKÁ, S. - VOŠČEK, D.
  Cyber-physical system implementation into the distributed control system. In: ScienceDirect : IFAC-PapersOnLine. - Amsterdam : Elsevier, 2016 Vol. 49, no. 25 (2016), p. 031-036. - ISSN 2405-8963 (AFC) (online  )

  VOŠČEK, D.
  Cyber-Physical Systems, Modelling Framework and Application into Distributed Control Systems. In: SCYR 2016. - Košice : TU, 2016 S. 88-91. - ISBN 978-80-553-2566-8 (AFD)  

  JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - ČERKALA, J. - KOPČÍK, M. - ČABALA, J. - ORAVEC, M. - VARGA, M. - VOŠČEK, D. Research Activities of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics. In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 P. 279-285. - ISBN 978-1-4673-8739-2 (AFD)  

 • 2015


 • JADLOVSKÁ, S. – SARNOVSKÝ, J. - VOJTEK, J. - VOŠČEK, D.
  Advanced Generalized Modeling of Classical Inverted Pendulum Systems. Advances in Intelligent Systems and Computing : Emergent Trends in Robotics and Intelligent Systems. Switzerland : Springer, 2014 Vol. 316 (2014), p. 255-264. – ISBN 978-3-319-10782-0 - ISSN 2194-5357 (ADM)
    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

ČlenoviaPredmety

Modely

Výskum

CERN

Galéria

Partneri


144