Ing. Dominik Vošček


  ADRESA:
     Vysokoškolská 4
     042 00 Košice
     miestnosť: V147
    
  KONTAKT:
     055/602 4214
     dominik.voscek@tuke.sk

 

Od septembra 2015 som interným doktorandom študijného programu Kybernetika a informačno-riadiace systémy na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.

Téma dizertačnej práce

 • Hybridné modely kyber-fyzikálnych systémov a ich aplikácia v rámci distribuovaného systému riadenia

Školiteľ

Oblasti záujmu

 • Modelovanie nelineárnych podaktuovaných mechanických systémov
 • Teória hybridných systémov a hybridné metódy riadenia
 • Optimálne riadenie nelineárnych dynamických systémov
 • Aplikačné využitie programového prostredia MATLAB/Simulink a jeho toolboxov
 • Programovanie a algoritmizácia (C, C++, C#)

Výuka

Konzultácie bakalárskych prác

Projekty

Záverečné práce

Publikácie

 • 2016


  VOŠČEK, D.
  Cyber-Physical Systems, Modelling Framework and Application into Distributed Control Systems. In: SCYR 2016. - Košice : TU, 2016 S. 88-91. - ISBN 978-80-553-2566-8  

  JADLOVSKÝ, J. - JADLOVSKÁ, A. - JADLOVSKÁ, S. - ČERKALA, J. - KOPČÍK, M. - ČABALA, J. - ORAVEC, M. - VARGA, M. - VOŠČEK, D. Research Activities of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics. In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 P. 279-285. - ISBN 978-1-4673-8739-2  

  2015


  JADLOVSKÁ, S. – SARNOVSKÝ, J. - VOJTEK, J. - VOŠČEK, D.
  Advanced Generalized Modeling of Classical Inverted Pendulum Systems. Advances in Intelligent Systems and Computing : Emergent Trends in Robotics and Intelligent Systems. Switzerland : Springer, 2014 Vol. 316 (2014), p. 255-264. – ISBN 978-3-319-10782-0 - ISSN 2194-5357
    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

ČlenoviaPredmety

Modely

Výskum

CERN

Galéria

Partneri


144