Ing. Lukáš Koska


  ADRESA:
     Vysokoškolská 4
     042 00 Košice
     miestnosť: V147
    
  KONTAKT:
     055/602 4214
     lukas.koska@tuke.sk

 

Od septembra 2017 som interným doktorandom študijného programu Inteligentné systémy na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.

Téma dizertačnej práce

  • Pokročilé IT prostriedky pre simuláciu modelov hybridných systémov v rámci Industry 4.0

Školiteľ

Oblasti záujmu

  • Modelovanie nelineárnych podaktuovaných mechanických systémov
  • Teória a modelovanie hybridných systémov
  • Programovanie a algoritmizácia v programovom prostredí MATLAB / Simulink a programovacích jazykoch C, C#

Výuka

Konzultácie bakalárskych prác

  • BEZEROVA, Nadiia: Inovácia elektronických výukových materiálov o nové fyzikálne modely pre predmet Simulačné systémy
    (vedúci ZP: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.) - 2018

Projekty

Záverečné práce

Publikácie

  • 2015


  • JADLOVSKÁ, S. - KENTOŠ, M. - KOSKA, L. - SARNOVSKÝ, J.: Program Tools for Modeling and Control of Underactuated Mechanical Systems (príspevok prezentovaný na zahraničnej vedeckej konferencii - AFC)


    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

ČlenoviaPredmety

Modely

Výskum

CERN

Galéria

Partneri


144