Ing. Michal Varga


  ADRESA:
     Vysokoškolská 4
     042 00 Košice
     miestnosť: V141
    
  KONTAKT:
     055/602 4218
     michal.varga@tuke.sk

 

Od septembra 2015 som externým doktorandom študijného programu Kybernetika a informačno-riadiace systémy na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.

Téma dizertačnej práce

 • Metódy diagnostiky technologických procesov na báze kamerových systémov a prostriedkov priemyselnej termovízie

Školiteľ

Oblasti záujmu

 • Rozpoznávanie obrazu a kamerové systémy
 • Mobilná robotika
 • Umelá inteligencia
 • Počítačová grafika a virtuálna realita

Výučba

Konzultácie bakalárskych prác

Projekty

Záverečné práce

Publikácie

 • 2016

  VARGA, M.: 3D imaging and image processing - literature review. In: 16th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice: Proceedings from Conference. - Košice : TU, 2016 S. 12-15. - ISBN 978-80-553-2566-8. (AFD)

  JADLOVSKÝ, J. et al.: Research Activities of the Center of Modern Control Techniques and Industrial Informatics. In: SAMI 2016. - Danvers : IEEE, 2016 S. 279-285. - ISBN 978-1-4673-8739-2. (AFD)
 • 2015

  JADLOVSKÝ, J. - VARGA, M. - KOPČÍK, M.: Image Processing for Localization of Mobile Robots. In: Electrical Engineering and Informatics 6 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2015 S. 574-577. - ISBN 978-80-553-2178-3. (AED)
    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

ČlenoviaPredmety

Modely

Výskum

CERN

Galéria

Partneri


144