Ing. Matej Čopík


Téma dizertačnej práce

 • Metodika návrhu a realizácie výrobných liniek s ohľadom na optimalizáciu času výroby

Školiteľ

Oblasti záujmu

 • Programovanie výrobných liniek
 • Vizualizácie (InTouch, WinCC)
 • Modelovanie pomocou Petriho sieti

Výučba

Konzultácie bakalárskych prác

 • Ferenčík, Norbert: Riadenie laboratorných modelov pomocou PLC automatu.
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2014 (zatiaľ neobhájená)
 • Kendi, Dávid: Návrh a realizácia riadenia laboratórneho modelu
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2013
 • REPČÍN, Rudolf: Návrh a realizácia aplikácie na analýzu výrobných procesov pomocou Petriho sieti
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2012
 • MARCI, Gergő: Návrh a realizácia riadenia križovatky PLC automatom
  (vedúci ZP: prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.) - 2012
 • FEK, Michal: Návrh a realizácia riadenia tepelnej sústavy PLC automatom
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2011
 • MARETA, Ivan: Návrh a realizácia riadenia časti výrobnej linky PLC automatom
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2011

Konzultácie diplomových prác

 • KONKOĽ, Matúš: Návrh a realizácia riadenia modelu inkubátora pre podporu rastu húb pomocou jednočípového mikropočítača
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2014 (zatiaľ neobhájená)
 • MARCI, Gergő: Návrh a realizácia riadenia modelu robotizovaného pracoviska PLC automatom 2.
  (vedúci ZP: prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.) - 2014 (zatiaľ neobhájená)
 • MARETA, Ivan: Návrh a realizácia riadenia modelu robotizovaného pracoviska PLC automatom
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2013
 • KUNDEK, Ján: Diagnostika priemyselných sietí v rámci výrobnej linkym
  (vedúci ZP: prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.) - 2013
 • MERKOVSKÁ, Anna: Analýza nástrojov na modelovanie Petriho sietí
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2013
 • IVANĆÍK, Dušan: Modelovanie výrobného systému pomocou Petriho sietí
  (vedúci ZP: prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.) - 2013
 • LINKESCH, Pavel: Návrh a realizácia manažérskeho systému pre flexibilný montážny podnik
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2012
 • JADLOVSKÝ, Igor: Návrh a realizácia riadenia flexibilného montážneho podniku PLC automatom
  (vedúci ZP: prof. Ing. Ján Sarnovský, CSc.) - 2012
 • KRAJČI, Tomáš: Návrh a realizácia informačného systému pre flexibilný montážny podnik
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2012
 • CHOCHRUN, Peter: Návrh a realizácia riadenia modelu výrobnej linky PLC automatom
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2011
 • KAČMÁR, Matej: Aplikácia systému rozpoznávania dynamických obrazov pre výrobné linky
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2011
 • PAPCUN, Peter: Riadenie robota integrovaného v pružnej výrobnej linke
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2011
 • ŠEPENTAL, Patrik: Aplikácia systému rozpoznávania statických obrazov pre výrobné linky
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2011
 • ŠILON, Marián: Návrh a realizácia komunikácie medzi modelom, riadiacim systémom a databázou
  (vedúci ZP: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.) - 2011

Projekty

Záverečné práce

 • Písomná práca k dizertačbnej skúške: Metodika návrhu a realizácie výrobných liniek s ohľadom na optimalizáciu času výroby
 • Diplomová práca: Návrh a realizácia riadenia pružného výrobného systému
 • Bakalárska práca: Riadenie modelov Trubica a Magnet a ich zaradenie do DSR na KKUI

Publikácie

 • 2013

   JADLOVSKÝ, J - ČOPÍK, M.- PAPCUN, P.: Distribuované systémy riadenia. 1. vyd - Košice : elfa - 2013. - 215 s.. - ISBN 978-80-8086-227-5.

   PAPCUN, P. -ČOPÍK, M.- JADLOVSKÝ, J.:Distributed control of production system. In: Poster 2013 : 17th International Student Conference on Electrical Engineering : May 16, 2013, Prague. - Praha : Czech Technical University in Prague, 2013 P. 1-5. - ISBN 978-80-01-05242-6  

   ČOPÍK, M.:Performance analysis of the production line. In: SCYR 2013 : 13th Scientific Conference of Young Researchers: Proceedings from Conference: 14.5.2013: Herľany, Slovakia. - Košice : TU, 2013 S. 182 - 185. - ISBN 978-80-553-1422-8  

 • 2012

   ČOPÍK, M - JADLOVSKÝ, J.: Utilization of Petri Nets for the Analysis of Production Systems In: Procedia Engineering. No. 48 (2012), p. 56–64. - ISSN 1877-7058 Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705812045481  

   KRAJČI, T. - ČOPÍK, M - JADLOVSKÝ, J.: Návrh a realizácia informačného systém pre flexibilný montážny podnik In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2012 S. 141-144. - ISBN 978-80-553-0890-6  

   LINKESCH. P. - ČOPÍK, M - JADLOVSKÝ, J.: Návrh a realizácia manažérskeho systému pre flexibilný montážny podnik In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2012 S. 149-153. - ISBN 978-80-553-0890-6  

   JADLOVSKÝ, I. - ČOPÍK, M - SARNOVSKÝ, J.: Návrh a realizácia riadenia flexibilného montážneho podniku PLC automatom / Igor Jadlovský, Matej Čopík, Ján Sarnovský - 2012. In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2012 S. 107-110. - ISBN 978-80-553-0890-6  

   MARCI, G. - ČOPÍK, M - SARNOVSKÝ, J.: Návrh a realizácia riadenia križovatky PLC automatom In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2012 S. 173-175. - ISBN 978-80-553-0890-6  

   REPČIN, R. - ČOPÍK, M - JADLOVSKÝ, J.: Návrh a realizácia aplikácie na analýzu výrobných procesov pomocou Petriho sietí In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2012 S. 196-201. - ISBN 978-80-553-0890-6  

   PAPCUN, P. - ČOPÍK, M. - ILKOVIČ, J.: Riadenie robota integrovaného v pružnom výrobnom systéme In.: ElectroScope. Vol. 2012, no. 2 (2012), p. 1-9. - ISSN 1802-4564  

   ČOPÍK, M. - ILKOVIČ, J.: Analysis of manufacturing systems using Petri nets. 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: SCYR 2012 : proceedings from conference : 12th Scientific Conference of Young Researchers : May 15th, 2012, Herľany, Slovakia. - Košice : TU, 2012 S. 72-75. - ISBN 978-80-553-0943-9  

   PAPCUN, P. - ČOPÍK, M.: Remote control of Mitsubishi industrial robot. 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: SCYR 2012 : proceedings from conference : 12th Scientific Conference of Young Researchers : May 15th, 2012, Herľany, Slovakia. - Košice : TU, 2012 S. 212-215. - ISBN 978-80-553-0943-9  

 • 2011

   ČOPÍK, M. - ILKOVIČ, J.: Proposal control of manipulators controlled via technological network DeviceNet. In: SCYR 2011 : 11th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice : proc. - Košice : FEI TU, 2011 S. 335-338. - ISBN 978-80-553-0644-5.  

   ILKOVIČ, J. - ČOPÍK, M. - JADLOVSKÝ, J. – LACIŇÁK, S.: Technological level of flexible manufacturing system control. In: Acta Electrotechnica et Informatica., ročník 11, č. 1 (2011) s. 20-24. - ISSN 1338-3957.  

   ILKOVIČ, J. - ČOPÍK, M. - KAROĽ, T: The assembly line model at Department of Cybernetics and Artificial Intelligence. In: SCYR 2011 : 11th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice : proc. - Košice : FEI TU, 2011 S. 373-376. - ISBN 978-80-553-0644-5.  

 • 2010

   ČOPÍK, M. - JADLOVSKÝ, J. – LACIŇÁK, S.:Návrh a realizácia informačného systému pre pružný výrobný systém. In: Electrical Engineering and Informatics: Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2010 S. 556-560. - ISBN 978-80-553-0460-1  

   ČOPÍK, M. - JADLOVSKÝ, J. – LACIŇÁK, S.:Návrh a realizácia riadenia pružnej výrobnej linky In: Electrical Engineering and Informatics: Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2010 S. 561-564. - ISBN 978-80-553-0460-1  

 •     144 

  Profil

  Infraštruktúra

  Laboratóriá

  Členovia  Predmety

  Modely

  Výskum

  CERN

  Galéria

  Partneri


  144