Súčasný výskum:


Projekty

Semináre

 • jún 2019:
  Predobhajoba DZP: Ing. Domink Vošček: Hybridne modely kyber-fyzikalnych systemov a ich aplikacia v ramci distribuovaneho systemu riadenia
  (školiteľ: doc. Ing. A. Jadlovská, PhD.)


 • marec 2019:
  Seminár pred dizertačnou skúškou: Ing. Lukáš Koska: Modelovanie, analýza a simulácia hybridných modelov kráčajúcich robotov
  (školiteľ: doc. Ing. A. Jadlovská, PhD.)


 • jún 2018:
  Predobhajoba DZP v V144: Ing. Matej Oravec: Návrh metodiky pre diagnostiku chýb modelov fyzikálnych systémov a jej aplikácia do distribuovaného systému riadenia
  (školiteľ: doc. Ing. A. Jadlovská, PhD.)
  Predobhajoba DZP v V144: Ing. Ján Čabala: Vytvorenie metodiky procesu multikriteriálnej optimalizácie výrobných liniek
  (školiteľ: doc. Ing. J. Jadlovský, CSc.)


 • február 2018:
  Predobhajoba DZP v V144: Ing. Michal Kopčík: Vytvorenie metodiky pre diagnostiku senzorických systémov v rámci distribuovaného systému riadenia so zameraním na mobilnú robotiku
  (školiteľ: doc. Ing. J. Jadlovský, CSc.)


 • január 2017:
  Predobhajoby dizertačných prác doktorandov CMMRaPI v miestnosti P-519:
  Ing. Jakub Čerkala: Modelovanie a riadenie mobilných robotov s využitím neurónových modelov (školiteľ: doc. Ing. A. Jadlovská, PhD.)


 • február 2016:
  Seminár pred dizertačnou skúškou:
  Ing. Ján Čabala: Metodika procesu multikriteriálnej optimalizácie výrobných liniek (školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.)
  Ing. Matej Oravec: Príspevok k metódam a prístupom nedeštruktívnej diagnostiky dynamických systémov (školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.)


 • 11.6.2015:
  Predobhajoby dizertačných prác doktorandov CMMRaPI v miestnosti P-519 o 10:00 hod:
  Ing. Slávka Jadlovská: Modelovanie a optimálne riadenie nelineárnych podaktuovaných dynamických systémov (školiteľ: prof. Ing. J. Sarnovský, CSc.)
  Ing. Peter Papcun: Modelovanie a optimalizácia robototechnologických liniek (školiteľ: Ing. Ján Jadlovský, CSc.)


 • 15.4. 2015:
  Na ÚVT vo Vedeckej kaviarni sa od 8:30 hod uskutoční "Informační deň Matlab&Comsol Multiphysics s názvom Nástroje pro počitačove modelováni a simulace v průmyslu • 25-26.11.2014:
  Členovia výskumného CMMRAPI sa zúčastnili série prednášok Workshop-u ALICE (vedený pracovníkmi CERN-u), súčasťou Workshopu bola aj prezentácia aktuálneho stavu riešenej úlohy členmi CMMRAPI (pod vedením doc. Jadlovského)
  workshop


 • 3.10. 2014:
  Členovia výskumneho CMMRaPI sa zúčastnili seminára "DCU Control System - Open advanced fully-featured control system for general public"
  seminár
  (Ing. Hynek Prochazka, PhD. - PROSYSTEMY, s.r.o.)

 • 29.7. 2014:
  V rámci riešenia projektu Balík 3 doc. Jadlovský zorganizoval školenie s názvom "Riadenie mechatronických systémov" s lektorom z firmy Rockwell Automation
  (doc. M. Foltin, FEI STU Bratislava)

 • 14.3. 2014:
  Výkonný výpočtový systém Matlab pre pracovníkov vedy a výskumu - novinky v výpočtovom systéme MATLAB & Simulink R2013b
  seminár
  (doc. M. Foltin, FEI STU Bratislava)

 • 19.2. 2014:
  Modelovanie a riadenie robotických systémov s využitím metód umelej inteligencie
  seminár CAK
  (Ing. Jakub Čerkala, školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.)

 • 19.2. 2014:
  Aplikácia neurónových sietí (so zameraním na tretiu generáciu) v modelovaní a riadení fyzikálnych systémov
  seminár CAK
  (Ing. Radoslav Bielek, školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.)

 • 20.3. 2013 o 13:00 v miestnosti V144:
  Metodika návrhu a realizácie výrobných liniek s ohľadom na optimalizáciu času výroby
  seminár aktuálneho stavu dizertačnej práce
  (Ing. Matej Čopík, školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.)
  (Prezentácia)
 • 13.3. 2013 o 13:00 v miestnosti V144:
  Návrh algoritmov prediktívneho riadenia s využitím nelineárnych modelov fyzikálnych systémov
  aktuálny stav dizertačnej práce
  (Ing. Štefan Jajčišin, školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.)
  (Prezentácia)
 • 6.3. 2013 o 13:30 v miestnosti V144:
  Možnosti mobilnej robotiky a robotickej ruky OWI 535
  seminár aktuálneho stavu dizertačnej práce
  (Téma PhD práce: Aplikácia metód umelej inteligencie v modelovaní a riadení robotických systémov))
  (Ing. Jakub Čerkala, školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.)
  (Prezentácia)
 • 20.2.2013 o 13:00 v miestnosti V144:
  Neurónové siete 3. generácie
  seminár aktuálneho stavu dizertačnej práce
  (Téma PhD práce: Aplikácia adaptívných a učiacich sa systémov pri modelovaní a riadení pružných výrobných systémov (robotov a robototechnológických liniek))
  (Ing. Radoslav Bielek, školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.)
  (Prezentácia)
 • 17.1.2013 o 13:00 v miestnosti V144:
  Metodika modelovania montážnych systémov s využitím farebných Petriho sietí (Prezentácia)
  seminár venovaný predobhajobe dizertačnej práce
  (Ing. Ján Ilkovič, školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.)

  Seminár spoločnosti Bernecker & Rainer spojený s prezentáciou svojich produktov a riešení
  B&R Automation Studio Target for Simulink.
  (Prezentácia 1)(Prezentácia 2)(Fotografia z prezentácie)
 • 10.1.2013 o 13:00 v miestnosti V144:
  Prediktívne riadenie nelineárnych procesov (Prezentácia)
  seminár venovaný predobhajobe dizertačnej práce
  (Ing. Nikola Kabakov, školiteľ: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.)

Riešené dizertačné práce