Ing. Radoslav Bielek


  ADRESA:
     Vysokoškolská 4
     042 00 Košice
     miestnosť: V141
    
  KONTAKT:
     055/602 4218
     radoslav.bielek@tuke.sk
     PDF Životopis

 

Od septebra 2012 som interným doktorandom študijného programu Kybernetika a informačno-riadiace systémy na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky na Technickej univerzite v Košiciach v Centre moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky.

Téma dizertačnej práce

 • Aplikácia inteligentných senzorických systémov pri modelovaní a riadení pružných výrobných systémov

Školiteľ

Oblasti záujmu

 • Hybridné riadenia
 • Robotika
 • Neurovedy

Výučba

 • Jednočipové mikropočítače (2.ročník Bc. štúdia)
 • Protokoly a rozhrania (3.ročník Bc. štúdia)
 • Kancelárske informačné systémy (2.ročník Bc. štúdia)

Záverečné práce

 • Diplomová práca: Vytvorenie modelu tepelnej sústavy a simulácia jej riadenia v jazyku MAtlab/Simulink
  (vedúci práce Ing. Vratislav Hladký, PhD., odborný konzultant Ing. Peter Lukáč, PhD.) - 2012
 • Bakalárska práca: Implementácia algoritmu 'anjeli a smrteľníci'
  (vedúci práce doc. Ing. Marián Mach, CSc.) - 2010

Publikácie

 • 2013

  BIELEK, R. - VIRČÍKOVÁ, M. - JADLOVSKÝ, J.: Improving the efficiency of the optimization algorithm angels and mortals. In: SAMI 2013 : IEEE 11th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : proceedings : January 31 - February 2, 2013, Herľany, Slovakia. - Budapest : IEEE, 2013. - ISBN 978-1-4673-5927-6. - S. 249-252 (AFD) PDF 

  BIELEK, R.: Spiking neural networks: introduction and state-of-the-art. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. - Košice : TU, 2013. - ISBN 978-80-553-1422-8. - S. 214-217 (AFD) PDF 

  KOPČÍK, M. - BIELEK, R.: Construction and Operating System of Robosoccer Agents. In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia. - Košice : TU, 2013. - ISBN 978-80-553-1422-8. - S. 81-84 (AFD) PDF 

    144 

Profil

Infraštruktúra

Laboratóriá

ČlenoviaPredmety

Modely

Výskum

CERN

Galéria

Partneri


144